Modyfikacja Aplikacji Ramzes 20.08.01

1 czerwca 2020

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes - 20.08.01.

Użytkownikom wersji online, system został zmodyfikowany w godzinach nocnych. Użytkowników wersji stacjonarnej zapraszamy do pobrania i zainstalowania modyfikacji. 

 

Zmiany wprowadzone w nowej wersji:

PŁACE
dodano:
- do Wydruki, Dokumenty, umowa o pracę, kolumnę „Od dnia” (data od kiedy obowiązuje umowa)
- funkcja nowy okres zasiłkowy dla nieobecności choroba
- dodanie wybranych pracowników do list (funkcja uruchamiana po zaznaczeniu w menu Ustawienia, parametry systemu, opcji: wybór pracowników do list poprzez zaznaczenie osoby)
zmodyfikowano: pobieranie podstaw do zasiłków po zastosowaniu czasowego obniżenia etatu i wynagrodzenia w związku ustawą tarcza antykryzysowa

KSIĘGI HANDLOWE
zmodyfikowano: MT-940 dla BPH (kody operacji w PeKao SA 4 znaki)

e-DOKUMENTY
zmodyfikowano: CIT-8(28) załącznik CIT-8/O(15) poz.138 (z groszami)

REJESTRATOR
zmodyfikowano: wysyłka do serwisu (gdy różne wersje i RODO 2)

MAGAZYN
dodano: możliwość oznaczania faktur sprzedaży kodami JPK-VAT

SPRZEDAŻ
dodano: możliwość oznaczania faktur sprzedaży kodami JPK-VAT

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
zmodyfikowano: deklaracja VAT-7(20), VAT-7K(14) (ulga na zakup kas rejestrujących w 2020 r.)

IMPORT z filii
zmodyfikowano: dla importu z Ramzes Magazyn (Sprzedaż); pobieranie danych gdy wersje Aplikacji z tego samego roku a program księgowy nie jest w wersji wcześniejszej

 

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE