Aplikacja Ramzes 18.58.03

11 lipca 2018

Opublikowaliśmy nową wersję Aplikacji Ramzes. Zawiera ona głównie zmiany związane z mechanizmem podzielonej płatności.

Opis księgowania faktury zapłaconej metodą podzielonej płatności oraz działanie rozrachunków zamieszczamy w bazie wiedzy: https://www.ramzes.pl/pliki/doc/Podzielona_platnosc.pdf.

 

Zmiany wprowadzone w najnowszej wersji: 

e-Dokumenty
dodano:
- obsługa wysyłki z użyciem algorytmu kryptograficznego SHA-256 w podpisie
- wybór algorytmu kryptograficznego w konfiguracji (domyślnie SHA256)
- deklaracja VAT-7(18) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2018/05/17/5376)
- deklaracja VAT-7K(12) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2018/05/17/5375)
- deklaracja VAT-8(9) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2018/05/17/5377)
- deklaracja VAT-9M(8) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2018/05/17/5379)  

SuperAdmin (JPK)
dodano:
- sortowanie wg nr i nazwy firmy
- kontrolę zgodności NIP firmy z NIP na UPO
zmodyfikowano:
- wysyłka zbiorcza JPK_VAT za wybrany okres
- zbiorcze drukowanie UPO dla JPK_VAT
- raport "Zestawienie wygenerowanych plików JPK"
- zbiorcze drukowanie UPO dla JPK_VAT
- wydruk UPO (z nazwą firmy)

Aplikacja Ramzes
dodano:
- sprawdzanie statusu podatnika VAT (czy czynny) wg API
- deklaracja VAT-7(18)
- deklaracja VAT-7K(12)
- deklaracja VAT-8(9)
- deklaracja VAT-9M(8)
zmodyfikowano:
- dekodowanie NIP-UE, NIP (przy RODO 2 i niektórych hasłach)
- załącznik VAT-ZZ(5)

JPK
dodano:
- generowanie JPK_VAT(3) k_29 I k_30 (gdy rejestr dotyczy 50%)
- obsługa pola K_6 oraz K_17 w JPK_PKPiR

PŁACE
zmodyfikowano:
- zbiorówki (dodano potrącenia inne)
- pełnomocnictwo ZUS-PEL

KSIĘGI HANDLOWE
dodano:
- obsługa rozliczeń rozrachunków uwzględniających zapłatę faktury MPP (metodą podzielonej płatności)
- raport uwzględniający faktury rozliczone metodą podzielonej płatności.
zmodyfikowano:
- wezwanie do zapłaty (dekodowanie danych kontrahenta na wydruku)
- MT-940 dla Alior Bank (kontrola sald)

PKPiR
dodano:
- obsługa rozliczeń rozrachunków uwzględniających zapłatę faktury MPP (metodą podzielonej płatności)
- Raport uwzględniający faktury rozliczone metodą podzielonej płatności.

RYCZAŁT
dodano:
- obsługa rozliczeń rozrachunków uwzględniających zapłatę faktury MPP (metodą podzielonej płatności)
- Raport uwzględniający faktury rozliczone metodą podzielonej płatności.
zmodyfikowano: obsługa korekt o zerowej wartości brutto.

MAGAZYN
zmodyfikowano: wystawianie dokumentów MW/MP w magazynie 32 

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY