Aplikacja Ramzes 19.59.02

4 lutego 2019

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes - 19.59.02.

Wprowadzone zmiany:

PŁACE
dodano: - deklarację rozliczeniową ZUS RPA
- listę dodatkową: wypłaty za lata poprzednie

KSIĘGI HANDLOWE
W funkcji e-Sprawozdania Finansowe (funkcja dostępna poprzez menu: Raporty > 12. Urzędowe > 8. e-Sprawozdanie)
dodano:
- tworzenie pliku e-Sprawozdanie Finansowe.XML z NrKRS według:
Załącznika Nr 1 Ustawy o rachunkowości (jednostka inna)
Załącznika Nr 4 Ustawy o rachunkowości (jednostka mikro)
Załącznika Nr 5 Ustawy o rachunkowości (jednostka mała /uproszczone)

Plik zawiera kwoty z raportów Bilans i RZiS i nie może być wczytany do aplikacji e-Sprawozdanie Finansowe udostępnionej przez MF.
Może być wykorzystany do ewentualnej wysyłki do KRS.

zmodyfikowano:
- tworzenie pliku e-Sprawozdanie Finansowe.XML z Nr NIP według:
Załącznika Nr 1 Ustawy o rachunkowości (jednostka inna)
Załącznika Nr 4 Ustawy o rachunkowości (jednostka mikro)
Załącznika Nr 5 Ustawy o rachunkowości (jednostka mała /uproszczone)

Plik zawiera kwoty z raportów Bilans i RZiS wg ustalonych w AR KH powiązań w planie kont. Czyli kwoty jak na raportach w Aplikacji.
Plik może być wczytany do aplikacji e-Sprawozdanie Finansowe udostępnionej przez MF a po ewentualnym uzupełnieniu danych wykorzystany do wysyłania w eKRS. Brak możliwości sprawdzenia poprawności tego pliku.

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
zmodyfikowano: PIT-37 p.109 i p.110.

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY