Modyfikacja Aplikacji Ramzes 20.13.01

14 września 2020

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes - 20.13.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu.

 

Zmiany wprowadzone w nowej wersji:

PŁACE
dodano:
- listę dodatkową z prawami autorskimi
- nowy wzór deklaracji PIT-4R(9) do wysyłki elektronicznej od 2020.08.19
- urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
- słownik rodzaju urlopu bezpłatnego
zmodyfikowano:
- zestawienie Lista emerytów/rencistów poprzez dodanie zleceniobiorców

KSIĘGI HANDLOWE
dodano:
- MT-940 dla Santander Bank (format BZWBK) (obsługa rachunku VAT; ustalenie nr rachunku)
- MT-940 dla Santander Bank (format BZWBK) (obsługa rachunku VAT; operacja MPP)
- MT-940 dla Santander Bank (format BZWBK) (obsługa rachunku VAT; nr faktury w dekrecie)
zmodyfikowano:
- plan kont definiowanie przypisani do Bilansu i RZiS (gdy noProfit)
- definiowanie kont podatkowych w CIT i PIT
- Edycja dok WB gdy jeden z bloków dekretów jest rozliczony
- zapis dokumentu gdy poprawiono jedynie jego opis
- pamiętanie szerokości i kolejności kolumn (przy wskazywaniu nierozliczonego dekretu na WB)
- PIT p.35,p.36 (gdy jest strata i korekta z tyt. „ulgi na złe długi”)

REJESTRATOR KH
zmodyfikowano:
- pobieranie wyciągów bankowych

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
dodano:
- wyświetlanie numeru ewidencyjnego na siatce dokumentów w ewidencji VAT
zmodyfikowano:
- VAT-7(20) poz. 43 i 44 (gdy kategoria dokumentu „E”)

 

 

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE