Obsługa faktur do paragonów (FP) w SaldeoSMART i Aplikacji Ramzes

17 listopada 2020

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi obsługi faktur do paragonów i oznaczenia FP w SaldeoSMART zintegrowanego z Aplikacją Ramzes.

Obecna wersja SaldeoSMART nie przewiduje systemowego sposobu oznaczanie faktur kodem FP. (Zmiana ta leży w gestii producenta systemu SaldeoSMART; czekamy na informację na temat.) Z uwagi jednak na wiele zapytań dotyczących tej funkcji, proponujemy skorzystać ze swojego rodzaju obejścia tego problemu.

Zwracamy jednak uwagę, że może to być rozwiązanie tymczasowe i po wprowadzeniu zmian przez producenta SaldeoSMART, sposób pracy w tym zakresie może ulec zmianie.

Proponujemy wykorzystać do celu oznaczenia faktury znacznikiem FP pole - wymiar "Oznaczenia JPK". Kody przypisane w ten sposób są z powodzeniem i poprawnie importowane do Aplikacji Ramzes.

Poniżej prezentujemy obsługę tej funkcji, rozpoczynając od stworzenia nowego wymiaru (jeżeli Państwo dotychczas go nie utworzyli).

Utworzenie nowego wymiaru w SaldeoSMART

Aby utworzyć nowy wymiar w SaldeoSMART należy wejść w Parametry -> Wymiary (1), wybieramy firmę (2), następnie klikamy “Dodaj” (3).

W nowo otwartym oknie (4) wybieramy zasobnik z predefiniowanymi wymiarami (5) i wybieramy ten o nazwie “Oznaczenia JPK (JPK_CODES)” (6).

Definiowanie nowego wymiaru w SaldeoSMART

Mając dodany wymiar z kodami JPK, przechodzimy na dokument. Nowo dodany wymiar będzie widoczny jako pole do uzupełnienia.

Aby przypisać kod(y) wystarczy wpisać 3 litery opisu bądź samego kodu lub wybrać z listy rozwijanej po wybraniu znaczka. Można wybierać przypisywać wiele kodów jednocześnie.

Na domyślnej liście nie znajdą Państwo znacznika FP, należy go dodać.

Dodanie oznaczenia FP do listy kodów JPK

W celu poszerzenia listy oznaczeń JPK, należy wejść do wymiaru:

Edycja wymiaru w SaldeoSMART

Następnie wybieramy Dodaj wartość (2):

Wprowadzamy identyczną nazwę jak na zdjęciu(3), opcjonalnie możemy wprowadzić dodatkowy opis dla wartości (4) i zapisujemy (5):

Dodawanie wartości do wymiaru Oznaczenia JPK w SaldeoSMART

Wartość FP jest już dostępna z poziomu wyboru "Oznaczenia dla JPK VAT":

Import faktur z oznaczeniem FP do Aplikacji Ramzes

Dokument z takim oznaczeniem zostanie dodany do Ramzesa tylko do rejestru VAT z pominięciem kolumn księgowych z oznaczeniem FP: