Nowa wersja Aplikacji Ramzes - 19.59.05

19 marca 2019

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji - 19.59.05. Przypominamy, że korzystającym z Ramzesa-OnLine system zostanie zmodyfikowany w tym tygodniu przez naszych techników.

Wprowadzone zmiany: 

KSIĘGI HANDLOWE – e-Sprawozdania Finansowe
*** UWAGA *** aplikacja e-Sprawozdanie Finansowe udostępniona przez MF (KAS) umożliwia utworzenie załączników 1, 4, 5 i 6 UoR zarówno na potrzeby KAS (z nr NIP – PIT) jak i KRS (z nr KRS – CIT).
Plik xml utworzony w Aplikacji Ramzes mogą być wczytany do aplikacji e-Sprawozdanie Finansowe i po ewentualnym uzupełnieniu danych, wysłany do KAS. Plik XML zapisany w tej Aplikacji może być wykorzystany, po podpisaniu, do umieszczenia w eKRS.

funkcja dostępna poprzez menu: Raporty > 12. Urzędowe > 8. e-Sprawozdanie
dodano:
- możliwość utworzenia e-Sprawozdania eSF.XML dla KRS (z nr KRS) z pliku eSF.zip (z nr NIP) zapisanego w aplikacji e-Sprawozdania MF-KAS
- możliwość ustalenia RZiS za rok ubiegły (w obsłudze okresów), gdy inne ustawienie w Firma II zmodyfikowano: umieszczanie tagów z zerami w eSF.XML dla KRS.

KSIĘGI HANDLOWE
dodano: możliwość ustalenia RZiS za rok ubiegły (w obsłudze okresów).

PKPiR
dodano: możliwość wykonania raportu dla obrotów kont wg %KUP.

e-Dokumenty
dodano: wzór nr 2019/02/18/7061 – ZAP-3 (5).

JPK
zmodyfikowano: przycisk z linkiem do strony JPK na portalu podatkowym.

IMPORT z filii
zmodyfikowano: import dla Uber gdy NIP z PL (PLxxxxxxxxxx).

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY