Modyfikacja Aplikacji Ramzes 20.18.01

2 grudnia 2020

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes - 20.18.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu.

Zamiany wprowadzone w ostatniej wersji:

PŁACE
dodano:

- wzory deklaracji PIT-4R(10), PIT-8AR(9)
- do obsługa iPPK format pliku csv dla deklaracji składka PPK

zmodyfikowano:

- pobieranie dni urlopu do świadectwa pracy, przy kolejnym zatrudnieniu i zwolnieniu pracownika w tym samym roku

JPK /Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
dodano:

- wydruk UPO w wersji 7 dla JPK_V7M i JPK_V7K
- import danych z filii – z pliku JPK_FA(3) w walucie
- możliwość poprawy oznaczeń JPK_VAT bezpośrednio w ewidencji VAT dla okresów do 09/2020 włącznie, gdy zaksięgowane dokumenty w PKPIR oraz RYCZAŁCIE

zmodyfikowano:

- kontrola braku polskich znaków w polu P_61
- możliwość generowania JPK-V7 za okres, dla którego gdy wysłano i otrzymano UPO dla JPK_VAT(3)
- wyświetlanie celu złożenia pliku połączonego - import pliku JPK_V7K (1)
- łączenie plików JPK_V7K (1)
- łączenie pliku (w niektórych sytuacjach brak > przed co uniemożliwia łączenie)
- dołączanie pliku JPK bez danych o systemie na którym go wytworzono
- powielanie oznaczeń JPK na wydruku rejestru VAT
- korekta marża handel
- wyświetlanie na wydruku wyboru w polu P_59
- korekta sprzedaż marża handel
- marża handel gdy do jednej sprzedaży przypisano więcej niż jeden zakup
- oznaczenie MR_UZ gdy marża zero w Ryczałcie
- wydruk raportu z kwotami P_ (poz. P_39 w prawej kolumnie)
- wydruki raportów z kwotami P_ oraz K_

PKPiR
zmodyfikowano:

– podsumowanie kolumny 12 na wydruku księgi
- import do PKPiR z Magazynu

MAGAZYN
dodano:

- dodano oznaczenie faktur zakupowych kodami GTU
- w kartotece ‘kody towarów CN’ dodano klawisz ‘Pobierz słownik’

SPRZEDAŻ
dodano:

- w kartotece ‘kody towarów CN’ dodano klawisz ‘Pobierz słownik’

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE