Z uwagi na rozszerzenie od stycznia 2018 obowiązku raportowania JPK_VAT na wszystkich podatników VAT zapraszamy do zapoznania się z ważnymi zagadnieniami związanymi z wysyłką tego pliku.

 

1. JPK_VAT(2) a JPK_VAT(3)

Zgodnie z komunikatem MF JPK_VAT (2) obowiązujący w tym roku, należy stosować do raportowania za rok 2017.

Nowa struktura JPK_VAT (3), obowiązująca od stycznia 2018, zostanie udostępniona w Aplikacji Ramzes w styczniu 2018 roku i będzie dostępna wyłącznie po wykupieniu e-Modyfikacji na ten rok. Prosimy pamiętać, ze samo wykupienie modyfikacji nie uruchomi zmian w Aplikacji Ramzes, konieczne jest posiadanie najnowszej wersji oraz wprowadzenie do programu kodu na rok 2017.
Aby upewnić się, czy program jest zarejestrowany, proszę wejść do programu i menu "Opcje systemu -> 4. rejestracja" sprawdzić, czy numer licencji rozpoczyna się od litery I (bądź kolejnej alfabetycznie).

Nie dotyczy to Ramzesa-OnLine, który jest modyfikowany i rejestrowany przez nas.

 

2. Wysyłka JPK z Aplikacji Ramzes wymaga e-Dokumentów i podpisu elektronicznego

Przypominamy, że aktualna wersja programu pozwala na wygenerowanie i zweryfikowanie pliku JPK, lecz jego wysyłka bezpośrednio z Aplikacji Ramzes wymaga posiadania e-Dokumentów oraz podpisu kwalifikowanego. Obsługa wysyłki pliku pozwala ponadto na monitorowanie statusu wysłanych plików, odbiór UPO oraz eksport plików archiwalnych.Prosimy pamiętać, aby przed wysyłką pliku JPK z Aplikacji Ramzes odznaczyć checkbox "wysyłka testowa" znajdujący się nad przyciskiem "Wyslij do MF".Poza Aplikacją Ramzes plik JPK można wysłać za pośrednictwem "Aplikacji Klienckiej do wysyłania plików JPK" (Klient JPK 2.0) dostępnej na stronie jpk.mf.gov.pl; prosimy jednak pamiętać, że jest do system niezależny od naszej Aplikacji i nie świadczymy wsparcia technicznego w zakresie jego obsługi.

 

3. JPK a Windows XP i Vista

Wymagania systemów biorących udział w procesie wysyłki JPK (zastosowane przez MF) wykluczają użycie systemów operacyjnych niższych niż Windows 7. Użytkowników Windows XP i Visty uprzedzamy, że wysyłka pliku - bez względu na to, czy odbywa się z naszego, czy ministerialnego programu - będzie niemożliwa.


5. Instrukcja generowania pliku JPK

Instrukcję tworzenia i łączenia plików JPK_VAT oraz ich wysyłki znajdą Państwo w naszej bazie wiedzy  - http://www.ramzes.pl/pliki/doc/JPK_w_AR.pdf.
Przypominamy jednocześnie, że dysponujemy dodatkowo nagraniami wideokonferencji poświęconych JPK: aspekty prawne z 29 listopada i obsługa pliku w Aplikacji Ramzes z 7 lutego. Udział w tych spotkaniach był odpłatny, więc udostępnienie nagrań wiąże się z pobraniem minut serwisowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt - handel@auratech.pl.

 

 

Masz sporo faktur do wpisania?

Zobacz, w jaki sposób przyspieszyć ich wprowadzenie. Wybierz spośród 5 różnych sposobów. Usprawnij swoją pracę i wygeneruj poprawny plik JPK.