Modyfikacja Aplikacji Ramzes 20.20.01

21 grudnia 2020

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes - 20.20.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu.

Zamiany wprowadzone w ostatniej wersji:

e-Dokumenty
dodano:

- wersję bibliotek Szafir SDK; wer.1.8.4 (Build 437)

PŁACE
dodano:

- wskaźniki w danych do obliczeń obowiązujące od 2021.01.01: minimalne wynagrodzenie, górna granica podstawy wymiaru składek
- do wydruki listy umów zleceń składkę PPK naliczoną od zleceniobiorcy

zmodyfikowano:

- pobieranie danych konfiguracyjnych do rachunków umów cywilnoprawnych

JPK / Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
dodano:

- podgląd cz. deklaracyjnej (deklaracja VAT-7(21)) na podstawie danych w XML

PKPiR
zmodyfikowano:

- liczbę porządkową w JPK dla dokumentu ewidencjonowanego w dwóch kolumnach

SPRZEDAŻ
dodano:

- Przy tworzeniu faktury zapamiętywanie ostatniego porządku sortowania w kartotece towarów

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE