Nowa wersja Aplikacji Ramzes - 19.59.09

27 maja 2019

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes- 19.59.09.
Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do jej pobrania, a korzystającym z Ramzesa-OnLine przypominamy, że ich system zostanie zmodyfikowany przez naszych techników w godzinach nocnych.

Wprowadzone zmiany: 

Aplikacja Ramzes
dodano: odtworzenie używanych indeksów (kontekstowo po zamknięciu Aplikacji) (dostępne w Ustawienia – Firma ; usuwa pliki indeksowe (cdx) )

e-Dokumenty
dodano: zeznanie CIT-8(27) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2019/03/29/7439)
zmodyfikowano:
- zeznanie CIT-8(26) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2018/07/26/5624) [rok w CIT-8/O B.2.3]
- obsługa nowych kart kryptograficznych Sigillum (DARK) w Ramzes OnLine

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
dodano: - wybór wersji VAT-7(18) – VAT-7(19) [dla nowych deklaracji]
- wybór wersji VAT-7K(12) – VAT-7K(13) [dla nowych deklaracji]

KSIĘGI HANDLOWE
dodano: - wybór wersji zeznania CIT-8(26)/CIT-8(27)
- zeznanie CIT-8(27)
- załącznik zeznania CIT-8 (27): informacja CIT-8/O(14)
- załącznik zeznania CIT-8 (27): informacja CIT/BR(5)
zmodyfikowano: - raporty urzędowe – okres domyślny ustalany na ostatni zamknięty
- raporty urzędowe – gdy żaden okres nie jest zamknięty
- rejestr VAT: eksport do XLS (nazw1 kontrahenta incydentalnego)
- pobieranie faktur WŚU z Ramzes sprzedaż (stawka nV)

PKPiR
zmodyfikowano: - PIT B dla wspólników – pobieranie danych z innej firmy (zakładka B)
- wspólne rozliczenie PIT 36, gdy brak przychodów i kosztów w działalności gosp. małżonka

PŁACE
dodano: - naliczanie składek na Pracowniczy Plan Kapitałowy i Pracowniczy Program Emerytalny (informacja w Bazie wiedzy na stronie www.ramzes.pl)
- zestawienie własne Dni choroby zleceniobiorcy
- możliwość wprowadzenia w menu Ustawienia / Dane pracodawcy informacji o przejęciu pracowników zgodnie z art. 23(1)
- możliwość wprowadzenia w menu Kadry zakładka Inne, informacji o przejęciu pracownika zgodnie z art. 23(1)
- możliwość utworzenia na podstawie wprowadzonych danych świadectwa pracy dla pracowników przejętych zgodnie z art. 23(1) poprzez pobranie danych o poprzednim pracodawcy (informacja w Bazie wiedzy na stronie www.ramzes.pl)
zmodyfikowano: umowy cywilnoprawne w zakresie wyświetlania informacji Prawa autorskie

 

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY