Nowe stawki ryczałtu w Aplikacji Ramzes

28 grudnia 2020

Informujemy, że w najbliższej modyfikacji aplikacji uwzględnione zostaną zmienione od 1 stycznia 2021 stawki ryczałtu i będą one wynosić: 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3,0% i 2,0%. Zmiany dostępne będą dla licencji na 2021 rok.

Jednocześnie przypominamy, że od nowego roku zwiększy się grupa przedsiębiorców mogących wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwiększa się bowiem limit przychodów uprawniających korzystania z tej formy opodatkowania - z 250 tys. euro do 2 mln euro oraz zakres działalności gospodarczych posiadających prawo do płacenia ryczałtu (zyskają je między innymi: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci).

Więcej informacji na: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/podatki-w-2021-roku-najwazniejsze-zmiany. 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002123/O/D20202123.pdf.