Dotyczy składek na podatek dochodowy od 01.10.2019 r.

3 października 2019

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu naliczania zaliczek na podatek dochodowy stosowanym w Aplikacji Ramzes, przypominamy, że zmienił się on od 1 października 2019. Zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2019 poz. 1835).

W praktyce oznacza to, że podatek wyliczany w październiku br. musi być liczony według nowej stawki, nawet wtedy, gdy dotyczy okresu sprzed 1 października (np. ostatniego kwartału).


Takie działanie jest zgodne z publikowanym w trakcie procesu legislacyjnego uzasadnieniem.
Czytamy w nim m.in.: "Określony w projektowanym przepisie sposób obliczania zaliczek dotyczy zaliczek obliczanych od dnia 1 października 2019 r., co oznacza, że obejmuje również zaliczkę obliczaną do 20 października 2019 r., np. za trzeci kwartał, czy wrzesień 2019 r. Zaliczki te, tak jak dotychczas, będą obliczane narastająco od początku roku, z tym że z uwzględnieniem regulacji określonych w art. 5 projektu ustawy oraz kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł (odpowiadającej „kwocie wolnej” w wysokości 3 089 zł; 548,30 zł ÷ 17,75%). Jest to konsekwencja wejścia w życie z dniem 1 października 2019 r. obniżonej o 1 pkt proc. stawki podatku, co oznacza, że obniżona stawka podatku dotyczy w istocie ¼ roku podatkowego."

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1835/1

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1835/D2019000183501.pdf

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3714

https://bit.ly/2pwDdlN

Mamy nadzieję, że powyższe uzasadnienie rozwieje ewentualne wątpliwości dotyczące tego tematu; w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z działem technicznym: 22 460 5 470.