Modyfikacja Aplikacji Ramzes 20.15.01

31 października 2020

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes - 20.15.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji.
Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu.

Zmiany wprowadzone w nowej wersji:

PŁACE
dodano:

- eksport do excela (wersja rozszerzona) składek PPK i PPE z list podstawowych i dodatkowych
- obsługa iPPK wybór numeru wersji obsługiwanej przez PPK TFI

zmodyfikowano:

- pobieranie do ZUS RSA okresu wyczekiwania (kod 151) z pozycji choroba dla list wypłacanych w miesiącu następnym po dacie wystąpienia nieobecności
- raport Info dla nieobecności zasiłkowych
- numerację list płac poprzez rozszerzenie do 16 znaków
- wydruk wymiaru etatu w listach dodatkowych, po powrocie do etatu sprzed ustawy antykryzysowej
- wydruk karteczek z list płac do PDF
- pobieranie okresów zasiłkowych do ZUS RSA dla firm niebędących płatnikami zasiłków a wypłacających listy w miesiącu następnym(w miesiącu wystąpienia zdarzenia)

JPK
dodano:

- dane identyfikacyjne podmiotu (ustawienie rodzaj płatnika)
- kontrola danych identyfikacyjnych podmiotu (rodzaj płatnika; data urodzenia os.fizycznej)
- obsługę Kodu kraju Nadania (PL gdy NIP-UE z PL)
- obsługa oznaczenia VAT_RR (w szczególności z PESEL)
- obsługa oznaczenia ‘FP’ w cz. deklaracyjnej
- łączenie plików JPK_V7 (dodawanie cz. ewidencyjnej)
- raport z kwotami wykazywanymi w cz. ewidencyjnej pliku JPK_V7
- pobieranie faktur (z filii) wg dokumentów/rejestr/ozn.własnych)

zmodyfikowano:

- certyfikat SSL środowiska testowego usługi JPK
- generowanie pliku JPK_V7M(1)i JPK_V7K
- prezentacje SprzedazWiersz i ZakupWiersz
- generowanie JPK_VAT(3) (dla daty w Aplikacji z X 2020 było 1)

IMPORT danych z filii (dostępny wg licencji rocznych)
dodano:

- EDI++ (epp) [Subiekt GT][import z oznaczeniami JPK_V7] (oznaczenia z sekcji [NAGLOWEK]"DOKUMENTYZNACZNIKIJPKVAT"); nie ma w niej znacznika ‘FP’ !!!)
- Comarch Optima (XML) [import z oznaczeniami JPK_V7] (oznaczenia z sekcji )
- WF-Mag dla Windows [import z oznaczeniami JPK_V7] (oznaczenia z sekcji )

zmodyfikowano:

- import (bezpłatny) wg formatu RamzesXML
- import (bezpłatny) z Ramzes Sprzedaż/Magazyn

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
dodano:

- pobieranie faktur (z filii) wg dokumentów/rejestr/ozn.własnych)
- wydruk podsumowania rejestru sprzedaży (z ozn.FP i bez ozn.FP)

PKPiR
dodano:

- pobieranie z fili dok. z ozn. FP (zapisywane tylko w rejestrze sprzedaży)
- pomijanie przycisku wyboru przed nr dokumentu (opcja w Ustawienia-Firma III)

KSIĘGI HANDLOWE
zmodyfikowano:

- wydruk dokumentu księgowego(prezentacja oznaczeń JPK_V7)

MAGAZYN
dodano:

- Kody JPK w fakturach zaliczkowych
- Kody JPK w dokumentach cyklicznych

SPRZEDAŻ
dodano:

- Kody JPK w fakturach zaliczkowych
- Kody JPK w dokumentach cyklicznych

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE