Nowa wersja Aplikacji Ramzes - 19.59.17

4 listopada 2019

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji - 19.59.17. Użytkownikom Ramzesa-OnLine system zostanie zmodyfikowany w tym tygodniu.

Wprowadzone zmiany:

Aplikacja Ramzes
dodano: możliwość tworzenia i odtwarzania archiwów lat (dawne lata księgowe)
zmodyfikowano: odtwarzanie archiwów firm (na liście firm zmian dot. tylko odtwarzanej firmy)

e-Dokumenty
dodano:
- wersję bibliotek Szafir SDK; wer.1.8.3 (Build 404)
- CIT-ST – wybór gminy (gminy o tej samej nazwie z różnymi numerami)

REJESTRATOR KH
dodano: dostęp do kursów walut (wyeksportowane z Aplikacji) podczas dekretacji.

PŁACE
zmodyfikowano:
- Z-3 dane pracodawcy pobierane zgodnie z datą systemową
- listę płac podstawową w zakresie wprowadzania potrąceń

MAGAZYN
dodano:
- współpraca z kasą fiskalną POSNET ERGO ONLINE
- możliwość określenia domyślnego rodzaju faktury (ustawienia firmy)
- rodzaj faktury: mechanizm podzielonej płatność (split payment)

SPRZEDAŻ
dodano:
- możliwość określenia domyślnego rodzaju faktury (ustawienia firmy)
- rodzaj faktury: mechanizm podzielonej płatność (split payment)

KSIĘGI HANDLOWE
dodano: CIT-ST – wybór gminy (gminy o tej samej nazwie z różnymi numerami)
zmodyfikowano:
- MT-940 (walutowy) dla iPKObiznes (rozpoznawanie kontrahenta wg konta IBAN)
- wzór w dokumencie typu RK ; stawka vat (samochód 50% i KUP 75%)
- wzór w dokumencie typu RK ; stawka vat (samochód 50% i KUP 75%)
- rozrachunki walutowe ("problem 1 grosza")

KSIĘGI HANDLOWE – e-Sprawozdania Finansowe
*** UWAGA *** aplikacja e-Sprawozdanie Finansowe udostępniona przez MF umożliwia utworzenie załączników 1, 4, 5 i 6 UoR zarówno na potrzeby KAS (z nr NIP – PIT) jak i KRS (z nr KRS – CIT)

W celu sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązująca od 1 września 2019 r. schemą w wersji 1.2 należy korzystać z najnowszej wersji aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/

Plik xml utworzony w Aplikacji Ramzes mogą być wczytany do aplikacji e-Sprawozdanie Finansowe i po ewentualnym uzupełnieniu danych, wysłany do KAS
Plik XML zapisany w tej Aplikacji może być wykorzystany, po podpisaniu, do umieszczenia w eKRS.

funkcja dostępna poprzez menu: Raporty > 12. Urzędowe > 8. e-Sprawozdanie
dodano:
- tworzenie pliku e-Sprawozdanie Finansowe.XML zgodnego ze schemą 1.2 według:
Załącznika Nr 1 Ustawy o rachunkowości (jednostka inna)
Załącznika Nr 4 Ustawy o rachunkowości (jednostka mikro)
Załącznika Nr 5 Ustawy o rachunkowości (jednostka mała /uproszczone)
Załącznika Nr 6 Ustawy o rachunkowości (jednostka organizacji pozarząadowej)

PKPiR
zmodyfikowano: zmodyfikowano sprzedaż marżę gdy wartość zakupu towaru jest równa wartości sprzedaży
dodano:
- rodzaj dokumentu „koszty niebędącego ST sprzętu specjalistycznego”,
- numer księgowy na wydruku DW .

RYCZAŁT
dodano: numer księgowy na wydruku DW

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY