Aplikacja Ramzes 18.58.05

6 sierpnia 2018

Zmiany wprowadzone w najnowszej wersji: 

Aplikacja Ramzes
dodano: kolumnę JPK w kartotece rejestrów VAT (faktury z rejestru uwzględniane w JPK_VAT)
zmodyfikowano: dodawanie firmy (wyodrębniony i wymagany kod pocztowy)

JPK
zmodyfikowano
- wyświetlanie dla połączonych plików JPK_VAT
- generowanie JPK_VAT (vat należny gdy zakup z kat.C)

SPRZEDAŻ
zmodyfikowano: wystawianie faktury (dodawanie i wyszukiwanie towarów)

REJESTRATOR
zmodyfikowano:dodawanie kontrahenta

AMORTYZACJA
zmodyfikowano: zestawienie 'Ewidencja środków trwałych' (filtrowanie zlikwidowanych)

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY