Nowa wersja Aplikacji Ramzes - 19.59.16

7 października 2019

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji - 19.59.16. Użytkownikom Ramzesa-OnLine system został zmodyfikowany w miniony weekend.

Wprowadzone zmiany:

Aplikacja Ramzes
dodano:
- sprawdzanie statusu VAT podatnika wg białej (domyślnie)
- Ustawienie metody sprawdzania statusu VAT podatnika (przycisk Ustawienia – zakładka Ustawienia)
- sprawdzanie białej listy kontrahenta "na dzień" (API: metoda pełna „search”) bez zmiany daty w Aplikacji
- historię ostatnich weryfikacji nr rachunków bankowych na białej liście kontrahenta (API: metoda uproszczona "check")

PKPiR
zmodyfikowano:
- VAT-27 (rozróżnianie kontrahenta stałego i incydentalnego z tym samym numerem)
- edycję rejestrów VAT (wyświetlanie poz. dla VAT należnego; np. 36)

e-Dokumenty
dodano: wersję bibliotek Szafir SDK; wer.1.8.3 (Build 398)

PŁACE
dodano:
- zestawienie dni choroby (Nieobecności/choroba/zestawienie)
- ograniczenie okresu niepobierania podatku dla osób poniżej 26 roku życia (kadry/inne/od miesiąca do miesiąca)

KSIĘGI HANDLOWE
dodano: MT-940: obsługa znakowych kodów operacji (np. BNP Paribas)
zmodyfikowano:
- zestawienia walutowe: salda BO Dt i BO Dt wg znacznika dla BO
- Raport Zapisy kont (gdy rok księgowy nie kalendarzowy)
- VAT-7K korekty VAT należnego gdy ponad 90 dni w kwartale (np. dok z 1 IV)

SPRZEDAŻ
dodano: współpraca z drukarką fiskalną Posnet Thermal XL2 Online

MAGAZYN
dodano: współpraca z drukarką fiskalną Posnet Thermal XL2 Online

 

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY