Nowa wersja Aplikacji Ramzes - 19.59.21

7 stycznia 2020

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes - 19.59.21.

Użytkownikom wersji online, system zostanie zmodyfikowany dziś w godzinach nocnych. Użytkowników wersji stacjonarnej zapraszamy do pobrania i zainstalowania modyfikacji. 

 

Zmiany wprowadzone w nowej wersji:

e-Dokumenty
dodano:
- informacja PIT-11(25) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2019/12/19/8981)
- informacja PIT-R(20) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2019/12/19/8979)
- deklaracja PIT-4R(9) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2019/12/19/8975)
- deklaracja PIT-8AR(8) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2019/12/19/8980)
- informacja PIT-8C(10) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2019/12/19/8982)
- informacja IFT-1(15) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2019/12/19/8977)
- informacja IFT-1R(15) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2019/12/19/8976)
- zeznanie CIT-8(28) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2019/11/11/8928)
zmodyfikowano: podpisywanie danymi autoryzującymi z poziomu VAT-7(20) (żądanie UPO)

 

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
zmodyfikowano:
- zeznania roczne
- wydruki przelewów i wpłat podatkowych – dodano mikrorachunek podatkowy

 

PŁACE
dodano:
- mikrorachunek podatkowy wersja homebanking (PIT-4R; PTT-8AR)
- proporcjonalne obliczanie zaliczki podatkowej w miesiącu przekroczenia drugiego progu podatkowego
- wysyłka elektroniczna PIT-11(25); PIT-R(20); PIT-4R(9); PIT-8AR(8); PIT-8C(10); IFT-1/IFT-1R(15)
zmodyfikowano:- dane do obliczeń; wskaźniki 2020: granica podstawy dobrowolnego ubezpieczenia
chorobowego, górna granica podstawy wymiaru składek, podstawa składki
na ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 

KSIĘGI HANDLOWE
dodano:
- zeznanie CIT-8(28)
- informacja CIT-8/O(15)
- informacja CIT/BR(6)
- informacja CIT/D(7)
- informacja CIT/IP(1)

 

RYCZAŁT
dodano:
- zeznanie roczne PIT-28 (22) za 2019 rok
- zeznanie roczne PIT-28S(22) za 2019 rok
- załącznik PIT-28/B(16)
- załącznik PIT-28/D(28)
- załącznik PIT-28/O(24)

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY