Modyfikacja Aplikacji Ramzes 20.16.01

9 listopada 2020

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes - 20.16.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu.

Zamiany wprowadzone w ostatniej wersji:

PŁACE
dodano:
- przychód pracownika z tytułu uczestnictwa w PPK, w przypadku wpłaty składek w miesiącu następnym po miesiącu, w którym zostały obliczone.
zmodyfikowano:
- pobieranie do ZUS RSA okresów zasiłkowych dla pracodawców nie będących ich płatnikami.

JPK
dodano:
- obsługę marży handel MR_UZ.
zmodyfikowano:
- opisy na raportach (pola P_42, P_43, K_42 i K_43, mc oraz podatek naliczony do odliczenia /z cz. ewidencyjnej/),
- pola 68 i 69 na raportach oraz w pliku xml,
- pola dot. Faktury FP w części deklaracyjne w pliku xml.

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
zmodyfikowano:
- VAT 8 pole 23- pobieranie faktur (z filii) wg dokumentów/rejestr/ozn. własnych).

IMPORT danych z filii (dostępny wg licencji rocznych)
zmodyfikowano:
- rejestracja Integracji (wyłączona kontrola ‘ilość firm’, ‘zmniejszenie’),
- przypisywanie znaczników do dokumentów podczas pobierania zbiorczego faktur.

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE