Modyfikacja Aplikacji Ramzes 22.03.01

28 marca 2022

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 22.03.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji.
Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu. 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:

PŁACE
dodano:
- ZUS Z-3 wersja 2022
- kontrolę wysokości składki zdrowotnej przy formie opodatkowania linowej dla minimalnej podstawy
- tworzenie ZUS RCA dla właściciela w przypadku braku danych do ZUS RCA pracowników, z powodu nieprzepracowania ani jednego dnia w miesiącu
- Zestawienie podatkowe (Wydruki/zestawienia/Zestawienie podatkowe wg osób) Podatek narastająco

e-Dokumenty
zmodyfikowano:
- weryfikacja załącznika ORD_ZU uzasadnienie korekty PIT-36(29) za 2021
- generowanie PIT-38(15) /gdy załącznik PIT/ZG(7)

Aplikacja Ramzes
dodano: - rozmiar ekranu wyboru firm podczas uruchamiania programu 100%, 125%, 150%

JPK / Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)/
zmodyfikowano:
- pozycje ze stawką 0%, nV, ZW dla faktur zakupu
- łączny zapis faktury zapisanej jako RK w KH /gdy kilka stawek vat/

JPK / Aplikacja Ramzes – Magazyn, Sprzedaż
zmodyfikowano:
- nowe kody krajów i walut, wzór formularza, identyfikacja podmiotu, elementy struktury JPK_FA

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR)
zmodyfikowano:
- wyliczenia podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne
/gdy dochodowy miesięcznie np. za marzec 2022/
- weryfikacja pola nr 424 w PIT-36(29), gdy pole nr 409 zerowe
- działanie kalkulatora F5

RYCZAŁT
dodano:
- kolumny "Data dok.", "Termin pła.", "Data ksi.", "Okres VAT", "kat" w oknie Ewidencji ryczałtu
zmodyfikowano:
- domyślna stawka ryczałtu przy imporcie danych

PKPiR - MARŻA TURYSTYKA (dostępny wg licencji rocznych)
zmodyfikowano:
- zapisywanie dokumentu Marża Turystyka-zaliczka z ujemnymi kwotami (zwrot zaliczek).

KSIĘGI HANDLOWE
dodano:
- wyłączenie dodawanego dziennika dla wszystkich typów dokumentów.
zmodyfikowano:
- selekcja dziennika dla typu dokumentu księgowego /nie znika powiązanie wzoru/

AMORTYZACJA
zmodyfikowano:
- wydruk WT zmiana wartości środka trwałego

Integracje MT-940 - (dostępny wg licencji rocznych)
dodano:
- mBank S.A. (1140 2004) w walucie obcej

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE