Modyfikacja Aplikacji Ramzes 22.04.01

11 kwietnia 2022

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 22.04.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji.
Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu. 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:

e-Dokumenty
dodano:
- CIT-8(31) za 2021 rok (wg ePUAP-CRWDE 2022/03/23/11433)

KSIĘGI HANDLOWE
dodano:
- CIT-8(31) zeznanie za rok 2021
zmodyfikowano:
- opisy dla pól ‘Zasady (polityka) rachunkowości…’ w sprawozdaniach finansowych.

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR)
dodano:
- wydruk wyliczenia podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne
zmodyfikowano:
- wyliczania podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne /wg art. 81 pkt 2c ; kwoty narastająco z uwzględnianiem strat/
- pole 238, 239 w PIT 36
- pobieranie pojedyncze faktur zaliczkowych ze Sprzedaży do PKPiR, gdy różny znacznik brutto/netto
- pobieranie remanentu z innej Firmy w AR do PIT B

RYCZAŁT dodano: - JPK_EWP(2), JPK_EWP(3)[bez wykazu środków trwałych] zmodyfikowano: - wydruk stawki 8,5% bez limitu na Ewidencji przychodu

PŁACE
dodano:
- tworzenie ZUS RCA dla właściciela ze składką zdrowotna w przypadku straty (Dane płacowe, właściciel, strata)
- kontrolę narastająco w trakcie miesiąca przychodu powyżej 12 800,00 dla korzystających z przedłużonego terminu pobierania i obliczania zaliczki na podatek dochodowy.

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE