Modyfikacja Aplikacji Ramzes 22.06.01

16 maja 2022

Informujemy, że opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 22.06.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania nowych wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już z zmodyfikowanego systemu.  

Wykaz wszystkich zmian (w tym historycznych) zawartych w modyfikacji Aplikacji Ramzes zamieszczamy na tutaj>>>.

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:  

e-Dokumenty

dodano:

- PIT-R(21)

- PIT-8AR(12)

zmodyfikowano:

- biblioteki Szafir SDK; wer.1.8.4 (Build 445)

  /nowe wersje do obsługi kart Graphite Plus/

- CIT/KW(2) P_48  (w wcześniejszej schemie było P48)

- CIT-8(31) w CIT-ST  P_143 

PŁACE

dodano:

- PIT-8AR(12), PIT-R(21)

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR)

dodano:

- opcja (Ustawienie – KH: Firma III, PKPiR/Ryczałt: Firma IV) „Pokazuj na rejestrze zakupu datę wpływu zamiast daty sprzedaży”

zmodyfikowano:

- Zestawienie kalkulacji składek zdrowotnych /przycisk [Dodaj]/

- raport ‘kalkulacja składki zdrowotnej’ /kwoty do 999 mln/

- Zestawienie kalkulacji składek zdrowotnych /kwoty do 999 mln/

- Zestawienie kalkulacji składek zdrowotnych /domyślne szerokości kolumn/

- weryfikację korekty PIT 39 za 2021 rok

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)

zmodyfikowano:

- VAT-9M(10) /kwoty/

- JPK_V7(1) brak podstawy i podatku po stronie naliczonego, gdy rejestr zakupu typu import usług i WNT

- JPK_V7(1) p.42, rejestr WNT gdy dla korekty zaznaczono checkbox „Pokazuj w JPK podstawę dla stawek 0%, ZW, nV”

- JPK_VAT(3) K_23 i K_24 /podwajanie dla rejestru WNT/

PKPiR

dodano:

- rodzaj dokumentu: Przychód jednego z udziałowców (kolumna 8 np. przychód z nieodpłatnych świadczeń/

RYCZAŁT

zmodyfikowano:

- Zestawienie informacyjne (narastająco przychód pomniejszony o składki)

- zmiana miesięczny/kwartalny w trakcie roku od 2023 r.

- pobieranie przychodów z innej spółki podatnika (sumowanie do podatku)

MAGAZYN/SPRZEDAŻ

zmodyfikowano:

- wydruki /adres firmy wg nowego układu adresu; odejście od wcześniejszego/

- zablokowano dodawanie usług na dokumenty magazynowe RW,MW,MPPOBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE