Modyfikacja Aplikacji Ramzes 22.05.01

26 kwietnia 2022

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 22.05.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji.
Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu. 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:

PŁACE
dodano: - do wydruku zbiorczego umów zleceń obciążenia pracodawcy (składki ZUS) - zaprzestanie stosowania ulgi dla klasy średniej po osiągnięciu przychodu w skali rocznej 133 692,00 - listę dodatkową Prokurent

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
dodano:
- opcja (Ustawienie – KH: Firma III, PKPiR/Ryczałt: Firma IV) ‘zawsze pokazuj JPK_V7 podstawę VAT dla stawek 0%, ZW, nV’ /czyli jak w wersji 22.02.01/
- na wydruku rejestru podstawę do deklaracji VAT /wg ustawienia dla stawek 0%, ZW/

RYCZAŁT
zmodyfikowano:
- prezentacja wykorzystanej kwoty ulgi 4+

KSIĘGI HANDLOWE
zmodyfikowano:
- ujęcie zapisów z okresów dodatkowych w JPK_KR 

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR)
dodano:
- Zestawienie (zapisanych) kalkulacji składek zdrowotnych dla podatnika
zmodyfikowano:
- NIP w załączniku PIT/ZG(7) gdy jest stosowane szyfrowanie RODO

JPK / Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)/
dodano:
- możliwość generacji korekty z uwzględnieniem stawk 0%,ZW,nV
zmodyfikowano:
- raporty z wizualizacją cz.deklaracyjnej i cz.ewidencyjnej JPK_V7 /P_31..P_35 oraz K_31..K_35 przesunięcie do kolumny z podatkiem/

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE