Modyfikacja Aplikacji Ramzes 22.08.01

4 lipca 2022

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 22.08.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu. 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:

e-Dokumenty

zmodyfikowano:

- biblioteki Szafir SDK; wer.1.8.4 (Build 447)

  /nowe wersje do obsługi kart Graphite Plus 

  (CCGraphiteP11 wersja 1.5.4.6, libgraphite wersja 1.3.2.4) /

PŁACE

dodano:

- zmiany wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

  obowiązujące od 2022-07-01

- zmiana stawki podatku dochodowego z 17% na 12%

- zmiana roczna ulgi podatkowe z 5 100,00 na 3 600,00 zł

- zmiana miesięcznej kwoty ulgi podatkowej z 425,00 na 300,00 zł

- zaprzestanie stosowania ulgi dla klasy średniej

- zaprzestanie stosowania przedłużonego terminu pobierania zaliczek na podatek

- zwolnienie z podatku dochodowego z przychodu z tytułu zasiłku macierzyńskiego

- do listy dodatkowej Prokurent funkcję – bez składki zdrowotnej

PKPiR

dodano:

- rodzaj dokumentu: Koszt udziałowca składka zdrowotna z limitem 8 700,00 zł

  (kolumna 13.pozostałe wydatki, dotyczy udziałowców na podatku liniowym)

- PIT-5L, PIT-5L/kwartalny odliczenie składki zdrowotnej z limitem 8 700,00 zł od dochodu

- PIT-5, PIT-5/kwartalny zmiana stawki podatku dochodowego z 17% na 12%

- PIT-5, PIT-5/kwartalny zmiana kwoty zmniejszającej podatek z 5 100,00 na 3 600,00 zł

- PIT-5, PIT-5/kwartalny zaprzestanie stosowania ulgi dla klasy średniej

RYCZAŁT

dodano:

- JPK_EWP(3) bez ewidencji środków trwałych 

- odliczanie składek NFZ od przychodu

zmodyfikowano:

- wydruk zestawienia informacyjnego /dane narastająco bez najmu/

JPK / Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)/ 

zmodyfikowano:

- weryfikacja /usunięto problem równoczesnego weryfikowania plików przez operatorów/

- raport VAT Należny /gdy tylko spis z natury/

- prezentacja rejestru VAT import wg art. 33a w JPK_VAT

- sumowanie dokumentów do JPK gdy zgodny kontrahent, data i numer dokumentu

KSIĘGI HANDLOWE

zmodyfikowano:

- CIT/BR /wyliczanie kwot wg przypisanych kont/

- CIT/KW kwoty w cz.C gdy w B.16.2 (nie)

- CIT-8(31) p.141.2 /nie zapamiętywał; skutek – brak nr referencyjnego/

AR-INTEGRATOR - IMPORT danych z filii  (dostępny wg licencji rocznych)

zmodyfikowano:

- import wg Sage Symfonia /pobieranie formy płatności: przelew/gotówka/

Integracje MT-940 - (dostępny wg licencji rocznych)dodano:

dodano:

- Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy (8142) w PLN

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE