Modyfikacja Aplikacji Ramzes 22.10.01

16 sierpnia 2022

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 22.10.01

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu. 


Zobacz zmiany:

e-Dokumenty

dodano:

- CIT-8(31) za 2021 rok (wg ePUAP-CRWDE 2022/07/27/11655)

PŁACE

dodano:

- PIT-11(29)

zmodyfikowano:

- pobieranie informacji o naliczonej składce na FP do obciążeń pracodawcy

MAGAZYN/SPRZEDAŻ

zmodyfikowano:

- Wydruk korekty, podsumowanie wartości VAT. /gdy korekta ze zmianą stawki VAT/

- Wydruk na korektach sprzedaży liczbowo podsumowania kwoty korekty. 

- „Do zwrotu:” gdy korekta na minus.

- Zmiana sposobu rozliczania korekt sprzedaży w Zestawieniach magazynowych i Zestawieniach Marży.

 

Rejestrator PKPiR

zmodyfikowano:

- edycja dokumentu /od 22.08.01 poprawiał zawsze pierwszy dokument/

RYCZAŁT

zmodyfikowano:

- wydruk informacji o należnym podatku dochodowym 

  /za okresy od stycznia do maja 2022/

- pobieranie danych z modułu Sprzedaż /data zdarzenia gospodarczego/ 

- wyliczenie podatku /zakładka Korekty – stawka 12,5%/

- złe długi /gdy odliczono całość w jednym m-cu/

PKPiR

zmodyfikowano:

- pobieranie przychodów i kosztów z innej firmy 

- dostępność dok. dot. skł. zdrowotnej udziałowca) 

- pobieranie danych z modułu Sprzedaż /data zdarzenia gospodarczego/ 

KSIĘGI HANDLOWE

zmodyfikowano:

- kopiowanie dokumentu (Opcje-Kopiuj-Nowy) w dzienniku

- CIT-8 edycja końca okresu

JPK / Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)/ 

zmodyfikowano:

- raport wizualizacji cz. deklaracyjnej (dodano napisy VAT-7/VAT-7K
  AR-INTEGRATOR - IMPORT danych z filii(dostępny wg licencji rocznych)

zmodyfikowano:

- import z Ramzes Magazyn /gdy korekta ze zmianą stawki vat/

- import z RamzesXML /gdy kontrahenci z identycznym NIP/

 

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)

zmodyfikowano:

- weryfikacja statusu VAT – zmiana metody a API na tzw. białą listę

- menu: Opcje systemu – parametry firmy /przejście do Ustawień/

- podgląd wydruku dla przelewu dowolnego

- PIT-5L pobieranie z innej firmy do cz. H2, H3, H4

 

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE