Modyfikacja Aplikacji Ramzes 22.13.01

17 października 2022

Informujemy, że opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 22.13.01.

 

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania nowych wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już z zmodyfikowanego systemu.  

 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:  

 

e-dokumenty

dodano:

-  PIT-38(16) za 2022 rok (wg ePUAP-CRWDE 2022/09/23/11822)

zmodyfikowano:

-  biblioteki Szafir SDK; wer.1.8.4 (Build 448) /aktualizacja biblioteki CCGraphiteP11 do obsługi kart Graphite i Graphite Plus do wersji 1.5.6.8/

 

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR)

dodano:

- zeznanie PIT-38(16) za 2022 rok

- PIT-5, ograniczenie stosowania stawki podatku 32% /pole „do kwoty”/

zmodyfikowano:

- PIT-5: obliczanie zaliczki gdy ograniczenie stosowania stawki 32% /decyzja US/ 

 

PKPiR

dodano:

- komunikat, gdy zmiana na kolumnę 13.Zakup wyposażenia

- opcja: dodawaniu zakupu mc VAT automatycznie jak okres księgowy /Ustawienia, Zakładka FirmaIII /

- zestawienie nabyć marża  /menu: Raporty–Zestawienia–zestawienie nabyć marża/

zmodyfikowano:

- PIT-5/PIT-5L: rozpoczynanie od okna korekty /dla miesięcy wcześniej nie zapisanych

- przenoszenie rozrachunków z modułu Sprzedaż do PKPiR

- przenoszenie zapłaconej składki ZUS do kolejnego miesiąca

 

Ryczałt

dodano:

- opcja: dodawaniu zakupu mc VAT automatycznie jak okres księgowy /Ustawienia, Zakładka FirmaIII /

zmodyfikowano:

- odliczanie składek NFZ, gdy przychody ze spółki

- PIT-28 poz.32 /w latach 2017-2021/

- prezentacja narastającego NFZ, gdy brak zapłaconego NFZ w bieżącym m-cu

- pobieranie przychodów wspólnika z innych firm /blokada gdy niezgodny NIP, automatyczna aktualizacja/

- wydruk Zestawienia informacyjnego /uwzględniono NFZ faktycznie odliczone/

- opis ulgi do kwoty 85528 {Ulga 4+/ulga seniora/ulga na powrót}

 

Płace

zmodyfikowano:

- numerację umów zleceń (Uwaga! po zmodyfikowaniu aplikacji, proszę nadać kolejny numer umowy i zapisać, program podejmie cykliczność numeracji)

 

Magazyn

dodano:

- zestawieniach stanów magazynowych /filtrowanie artykułów o stanie większym niż zero/

- dodano komunikat o dostępnej usłudze na zamówienie w przypadku modyfikacji nagłówka RW

zmodyfikowano:

- cenniki walutowe

- przeliczanie kwot w walucie obcej

 

Magazyn/Sprzedaż

dodano:

- Archiwizacja danych / Archiwizacja zamówień zaliczkowych

zmodyfikowano:

- poprawiono filtrowanie dokumentów w zestawieniu Faktur po wykonanej Archiwizacji danych

- poprawiono wydruk FV / wzór nr 2 / Forma płatności: „Zapłacono przelewem”

 

Amortyzacja

zmodyfikowano:

- import z Amortyzacji dla DOS (Ramzes Classic)/komunikat o BAZZA.FIRMA/

- import z Ramzes CLASSIC Amortyzacja do Ramzes OnLine


Rejestrator PKPiR/KH/Ryczałt

dodano:

- dopisywanie kontrahenta o tym samym NIP /tworzony plik tekstowy; możliwość decyzji/dopisania/ przed importem do księgi/

zmodyfikowano:

- kontrahent z tym samym NIP powielony w kartotece /import wybranej w dokumencie wersji/

 

AR-Integrator

zmodyfikowano:

- import w formacie JPK_FA gdy włączone jest szyfrowanie danych (RODO)

 

SuperAdmin

zmodyfikowano:

- usuwanie plików tymczasowych podczas archiwizacji

- likwidacja komunikatu przy odtwarzaniu archiwum baz SuperAdmina

 

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)/

zmodyfikowano:

- pokazywanie kodów do JPK w rejestrach VAT, gdy wprowadzanie bezpośrednio do rejestrów

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE