Modyfikacja Aplikacji Ramzes 22.14.01

28 listopada 2022

Informujemy, że opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 22.14.01.

 

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania nowych wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już z zmodyfikowanego systemu.  

 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:  

 

e-dokumenty

dodano:

- PIT-11(29)  [CRWDE  2022/11/09/11890]
- VAT-R(16)   [CRWDE  2022/11/09/11891]

 

PKPiR
zmodyfikowano:

- drukowanie zer w księdze gdy firma nie jest płatnikiem vat (dostępność opcji)
- dodawanie dokumentu (zakup wyposażenia)
- korekty w deklaracjach kwartalnych
- przenoszenie składki ZUS w PIT-5L
- okres rozliczenia VAT, po zmianie daty operacji gospodarczej
- zablokowano wybór opcji „Dokument nie wymaga Kontrahenta” przy poprawianiu dokumentów mary (zakup, sprzedaż korekta sprzedaży)

 

Ryczałt
zmodyfikowano:
- odliczanie NFZ od przychodów określonych przez organ podatkowy
- limit najmu prywatnego na stawce 8,5% /gdy kwota 0,00/


Amortyzacja
zmodyfikowano:
- Limit jednorazowej amortyzacji na 2023 rok (wymagana rejestracja licencją na 2023)

 

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)/
dodano:
- obsługa daty wpływu /import danych z Magazynu/
zmodyfikowano:
- edycja rodzaju płatnika /komunikat/
- VAT-UE tylko miesięcznie
- wydruk rejestrów VAT z kontrahentami incydentalnymi
- poz. 29 rejestru VAT /gdy stawka 0% i nie odliczamy VAT/

 

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (PKPiR, Ryczałt)
zmodyfikowano:
- konfiguracja 4 miejsc po przecinku w jednostce miary dla towarów marżowych /gdy brak aktywnego programu do sprzedaży/


Aplikacja Ramzes – programy księgowe (PKPiR, Ryczałt)
dodano:
- załącznik PIT/B(20) za 2022 rok
- załącznik PIT/O(27)
- załącznik PIT-2K(9)
zmodyfikowano:
- PIT-5/K i PIT-5L/K  złe długi (wykazywanie bez zwiększania ilości miesięcy w Ustawieniach)

 

Ramzes  OnLine– KH
dodano:
- plik z linkiem do Aplikacji MF: e-Sprawozdania Finansowe.url
zmodyfikowano:
- e-Sprawozdania Finansowe (komunikat o Aplikacji gdy Ramzes OnLine)

 

Integracje MT-940 - (dostępny wg licencji rocznych)
dodano:
- Bank Spółdzielczy w Cieszynie (8113) w PLN
- Bank Ochrony Środowiska (154) w PLN  /*.txt/

 

AR-Integrator
dodano:
- import z EDI++ (epp) obsługa daty wpływu
- RamzesXML dodanie pola DOK_WPL w NAGDOK.dbf
- RamzesXML dodanie pola <dok_DataWpl> w <dok_Nagdok>
zmodyfikowano:
- import z WF-mag (obsługa stawki ‘—‘; zamiana na ‘-‘, ‘NP’, ‘nV’ )

 

Magazyn
dodano:
- możliwość dodanie daty fizycznego wpłynięcia Faktury zakupowej
- pomijanie stanów zerowych w arkuszu spisu do inwentaryzacji
zmodyfikowano:
- Wydruk i obliczanie VAT w PLN w korektach Faktur VAT w walucie obcej


Sprzedaż
zmodyfikowano:
- Wydruk faktur korygujących do dokumentów z roku poprzedniego gdy jest dodany płatnik

 

Płace
dodano:
- do listy płac podstawowej miesięcznej, funkcję rozliczenia wynagrodzeń wg zasad pakietu mobilnego
- zmianę wydruku listy płac z elementami pakietu mobilnego
- zmianę karty wynagrodzeń dla pracowników korzystających z pakietu mobilnego
- zmiany w ZUS Z-3 dla pracowników korzystających z pakietu mobilnego
- do rachunku umowy zlecenia rozliczenie świadczenia w naturze przy oskładkowaniu ZUS z opcją „świadczenie w naturze bez składek ZUS” (po zaznaczeniu w Info, zakładka Składki ZUS)
- do wydruku listy płac dla pakietu mobilnego pozycje: dieta wirtualna, % diety wirtualnej, składki ZUS do PIT, składka zdrowotna do PIT (jeżeli są różne od naliczonych do Płatnika)

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE