Modyfikacja Aplikacji Ramzes 22.16.01

16 stycznia 2023

Informujemy, że opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 22.16.01.

 

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania nowych wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już z zmodyfikowanego systemu.  

 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:  

 

e-dokumenty

dodano:

- informacja PIT-8C(11) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2022/08/10/11661)

- zeznanie PIT-28(25)za 2022 r. (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2022/11/09/11893)

- zeznanie PIT-37(29)za 2022 r. (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2022/10/28/11885)

- DSF-1(2) za 2022 rok (wg ePUAP-CRWDE 2022/10/19/11864)

zmodyfikowano:

- biblioteki Szafir SDK; wer.1.8.448.11 (Build 448A) /obsługa nowych kart CenCert/

 

Płace

dodano:

- PIT-8C(11)

- wydruk list dodatkowych z ulgą podatkową

- współczynnik ekwiwalentu za urlop dla roku 2023 (20,83)

zmodyfikowano:

- lista płac członków zarządu, przywrócenie naliczania składki zdrowotnej bez składki ZUS

- lista płac pakiet mobilny, naliczanie podatku dochodowego dla wynagrodzenia chorobowego

- pobieranie przychodu z listy dodatkowej fundusz socjalny do karty wynagrodzeń i PIT-11

 

Ryczałt

dodano:

- zeznanie PIT-28(25) za 2022 rok

- załącznik PIT-28/B(19)


Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)

dodano:

- zeznanie PIT-37 (29) za 2022 rok

- załącznik PIT/B (20)

- DSF-1(2) za 2022 rok

zmodyfikowano:

- wykazanie WNT wpłaty VAT w pliku JPK_V7 w części deklaracyjnej i ewidencyjnej

 

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR)

dodano:

- wybór ‘2023, styczeń’ przy wyliczaniu składki zdrowotnej (wg PIT za XII)

 

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (PKPiR, Ryczałt)

dodano:

- przenoszenia danych roku 2022 z modułu Ryczałt do PKPiR (zmiana formy opodatkowania)


AR-Integrator

zmodyfikowano:

- import z evova365 (obsługa dokumentu w PLN gdy płatność w walucie)


Amortyzacja

zmodyfikowano:

- raport Zestawienie zmian wartości dla przyjętych w 2021 a zwiększonych i sprzedanych w 2022

 

Magazyn

zmodyfikowano:

- rozszerzono pole: numer własny dokumentu zakupu do 25 znaków

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE