Modyfikacja Aplikacji Ramzes 22.19.01

20 lutego 2023

Informujemy, że opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 22.19.01.

 

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania nowych wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już z zmodyfikowanego systemu.  

 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:  

 

e-Dokumenty
dodano:
- zeznanie PIT-36(30)za 2022 r. (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2022/12/06/11974)
- zeznanie PIT-36L(19)za 2022 r. (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2022/12/19/12000)
- deklaracja roczna PIT-4R(12) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2022/12/12/11983)
- zeznanie PIT-28(25)za 2022 r (wg wzoru ePUAP-CRWD 2023/02/06/12109)

zmodfikowano:
- PIT-28(25) za 2022 rok – poz.88

 

Płace
zmodyfikowano:
- okres zasiłkowy z przerwą poniżej 60 dni na przełomie roku
- uwzględnianie w listach dodatkowych kosztów uzyskania przychodu do wysokości przychodu
- pobieranie podstawy wynagrodzenia chorobowego do podstawy podatku w liście pakiet mobilny
- pobieranie liczby podatników do PIT-4R
- kwotę dzienną zasiłku z minimalnego wynagrodzenia 2023 z 80,31 na 80,30

 

Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR)
dodano:
- zeznanie roczne PIT-36(30)
- zeznanie roczne PIT-36L(19)

 

Ramzes OnLine – programy księgowe (KH, PKPiR)
zmodyfikowano:
przywrócono dostęp do kalkulacji składki zdrowotnej w 2023 roku

 

Magazyn/ Sprzedaż
zmodyfikowano:
- przenoszenie uwag z faktury zaliczkowej pierwotnej do pozostałych dokumentów powiązanych
- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami do paragonów opłacanych kartą kredytową

 

Ryczałt
zmodyfikowano:
- zeznanie PIT-28(25) za 2022 rok – pozycja 207, 222 /dotyczy art. 17 przychody okr. przez US/
- zeznanie PIT-28(25) za 2022 rok – pozycja 46 /zerowanie po zmianie danych/
- zeznanie PIT-28(25) za 2022 rok – odliczenie składek społ. i zdr. gdy jest wynajem prywatny
- zeznania PIT-28(25) za 2022 rok /kwota 0.00 na wydruku tylko w wymaganych pozycjach/
- PIT-28/B /zmiana udziału w spółce/ 
- przenoszenie z PIT-28/B do pozycji 39 w PIT-28(25)
- zestawienie informacyjne /narastająco - składki społeczne zapłacone (wcześniej odliczone)/ 
- udział procentowy w spółce /pamiętanie wprowadzanych danych/ w naliczeniu podatku

 

PKPiR
zmodyfikowano:
- limit odliczenia składki zdrowotnej, w PIT-5L, w 2023 roku
- limit składki zdrowotnej w KUP w 2023 roku
- występowanie dokumentu koszt udziałowca-składka zdrowotna w 2023

dodano:
- podgląd/wydruk zestawienia wpłat zaliczek na podatek dochodowy w zestawieniu deklaracji PIT
- Dodaj oraz Usuń w zakładce C, w PIT/B – dodawanie przychodów i kosztów wg zmiennych udziałów w trakcie roku

 

Amortyzacja
zmodyfikowano:
- częściowa sprzedaż środka trwałego

 

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE