Modyfikacja Aplikacji Ramzes 23.04.01

17 kwietnia 2023

Informujemy, że opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 23.04.01

 

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania nowych wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już z zmodyfikowanego systemu.  

 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:  

 

e-Dokumenty

dodano:

- zeznanie PIT-36(30)za 2022 r. (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2023/03/30/12369)


 

Księgi Handlowe

zmodyfikowano:

- CIT-8/O(18) opisy p.189, 190 i 191

- CIT-8(32) p.142.2

- porządkowanie danych (brak konta we wzorze księgowania)

 


Aplikacja Ramzes - programy księgowe (KH, PKPiR)

zmodyfikowano:

- załącznik PIT/ZG(7) (NIP i PESEL małżonka)

- PIT-36 p.217 (stratę rozlicza tylko małżonek)

- DSF-1 pole "rok" i liczbę znaków pola "Miejscowość"

 

Płace

dodano:

- do wydruku listy pakiet mobilny podsumowanie: Dieta wirtualna, % diety wirtualnej, Składki ZUS do PIT, składka zdrowotna do PIT

- do Nieobecności: Urlop opiekuńczy bezpłatny; Sprawy rodzinne (działanie siły wyższej) - wdrożenie do list wynagrodzeń w toku


 

Magazyn/ Sprzedaż

zmodyfikowano:

- separatory liczb w fakturach: faktura UE w języku angielskim, korekta faktury UE

- wzór korekty faktury UE w języku angielskim 

 

Amortyzacja

zmodyfikowano:

- amortyzacja podatkowa środków trwałych KŚT nr 110, 122 w 2023

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE