Modyfikacja Aplikacji Ramzes 23.09.01

11 lipca 2023

Informujemy, że opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 23.08.01

 

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania nowych wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już z zmodyfikowanego systemu.  

 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:  

 

Płace
dodano:
-  listę dodatkową świadczenia niepieniężne; PIT-11 część F
- kody tytułu ubezpieczenia 0942, 1823, 1812, 2511 (obowiązują 14 dni po ogłoszeniu rozporządzenia wprowadzającego)
- zmieniono opis kodów 1110, 1811, 2110, 2210, 2510 (obowiązują 14 dni po ogłoszeniu rozporządzenia zmieniającego)
- kody świadczenia / przerwy 131 urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 173(1) k.p. 337,338, 339, 340 dot. zasiłki macierzyńskie (obowiązują 14 dni po ogłoszeniu rozporządzenia wprowadzającego)
zmodyfikowano:
- aneks do umowy o pracę, pkt. 6 z dzień rozpoczęcia pracy na obowiązuje od dniaMagazyn
dodano:
- pole [Do zapłaty] w konfiguracji wiadomości E-mail wysyłanej z informacją o rozrachunkach
zmodyfikowano:
- wydruk FV zaliczkowej i dokumentów powiązanych (usunięto problem z znikającą walutą na wydruku)
- pobieranie numeru dokumentu podczas wysyłania informacji w rozrachunkach
- faktura VAT marża poprawiono opis oraz dodano kod JPK na wydruku

 

 

Sprzedaż
dodano:
-  pole [Do zapłaty] w konfiguracji wiadomości E-mail wysyłanej z informacją o rozrachunkach
zmodyfikowano:
- pobieranie numeru dokumentu podczas wysyłania informacji w rozrachunkach
- faktura VAT marża poprawiono opis oraz dodano kod JPK na wydruku


 

e-Dokumenty
dodano:
-  informacja CIT/MIT(3) - załącznik do CIT-8(3) 
zmodyfikowano:
- CIT/BR (bez p.11 gdy p.8.2 )

 


Księgi Handlowe
dodano:
-  informacja CIT/MIT(3) - załącznik do CIT-8(3) 
zmodyfikowano:
- Sprawozdania finansowe noProfit bez nr KRS
- deklaracja CIT-8E(3) p.19 (data na wydruku)
- informacja CIT-EZ(3) p. 9 i p.10 (grosze)
- informacja CIT-EZ(3) p. 11-15 (nie zawsze wypełniane)
- pobieranie Amortyzacji gdy rok księgowy jest niekalendarzowy

 


PKPiR
zmodyfikowano:

- komunikat przy generowaniu PIT-5 i PIT-5L, gdy udziały nie od początku roku
- PIT/B na podstawie PIT-5, różnica remanentowa w zakładce B,
- PIT-36L, zapamiętywanie składki ZUS w polu 40, gdy kwota wpisana bezpośrednio do zeznania


 

Ryczałt
zmodyfikowano:
-wykreślanie zaksięgowanego dokumentu z rozrachunkiem /gdy metoda kasowa/
- pokazywanie podstawy do deklaracji VAT /gdy metoda kasowa/
- kwota limitu na stawce 8,5% dla najmu prywatnego do 200000 w kartoteki/pracownicy i udziałowcy
- ulga 85528 zł odliczana tylko od działalności gospodarczej /nieodliczana od najmu prywatnego/

 


Aplikacja Ramzes - programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt) 
zmodyfikowano:
- VAT-UEK pole nr 8 /gdy płatnik niebędący osobą fizyczną/
- VAT-UEK agregacja kontrahentów z NIP-UE (dok w różnych latach)


 

AR-Integrator
zmodyfikowano:
- komunikat po imporcie /informacja o ilości dokumentów i raporcie błędów/

 

 

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE