Modyfikacja Aplikacji Ramzes 24.04.01

13 maja 2024

Informujemy, że opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 24.04.01

 

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania nowych wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już z zmodyfikowanego systemu.  

 

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:  

 

Aplikacja Ramzes

zmodyfikowano: 

- dane adresowe producenta: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181B, 5 piętro 

 

 

Płace

dodano: 

-  w pozycji Właściciel - Roczne rozliczenie (składki zdrowotnej), do wypełnienia w celu pobrania danych do deklaracji ZUS RCA i ZUS DRA (kwiecień 2024)

- lista godzinowa, naliczanie wynagrodzenia urlopowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia

zmodyfikowano: 

- stosowanie współczynnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego dla wynagrodzenia minimalnego

- naliczanie wynagrodzenia w przypadku zmiany płacy zasadniczej w trakcie miesiąca przy wystąpieniu nieobecności 

 

 

Aplikacja Ramzes - programy księgowe (KH, PKPiR)

dodano: 

- PIT-36(31) za 2023 - edycja p.289 i p.290, możliwość zmiany kwoty w zakresie =/- 0,04

- PIT-36L(20) za 2023 rok - pola 28+ oraz 30+ - doliczenia do dochodu na podstawie art.45 ust.3a  Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /zwrot składki zdrowotnej za 2022 rok/

zmodyfikowano: 

- PIT-36(31) p.295 /przenoszenie z PIT/D p.31/

- PIT/B pobieranie kosztów i przychodów z innej firmy /gdy była zmiana udziałów/

 

 

 

Księgi Handlowe

zmodyfikowano:

- CIT-8(33) p.115 (możliwość dodania dochodów wolnych powiększających stratę)

 

 

Amortyzacja

zmodyfikowano:

-  stan środka po zmianie wartości pola wartość początkowa po zamianach 

 

 

 

Sprzedaż/Magazyn

dodano: 

- Faktury eksportowe /dodano podsumowanie wartości do zapłaty w postaci liczbowej/ 

- Korekty stawki podatku VAT w walucie /dodano przeliczenie wartości podatku VAT w PLN

zmodyfikowano: 

- Modyfikacja zamówień / edycja kursu waluty

- Obliczanie rabatu gdy dokumenty liczone do 4 miejsc po przecinku

- Modyfikacja dokumentów Finansowych rozliczających dokumenty / KP,KW,WB+,WB-,IN+,IN- / uwzględnienie jako nadpłata kwoty wyższej niż kwota zobowiązania

 

 

 

Sprzedaż

dodano: 

-  zestawieniu faktur i paragonów /opcja: 'Informacje o dokumencie'/ 

 

 

 

KSeF - Sprzedaż/Magazyn

dodano:

- filtrowanie dokumentów wysyłanych wg daty / domyślny widok według aktywnego miesiąca.

 

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE