Modyfikacja Aplikacji Ramzes 21.08.01

6 września 2021

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes 21.08.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji.
Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu.

Zmiany udostępnione w ostatniej wersji:

PŁACE
dodano:
- możliwość utworzenia umowy o pracę dla pracowników miesięcznie płatnych, z informacją o zastosowaniu wynagrodzenia minimalnego (funkcja zmiany wynagrodzenia na podstawie umów/aneksów w listach płac podstawowych miesięcznych nastąpi od 2022.01.01)

PKPiR zmodyfikowano:
- dodawanie dokumentu (oznaczenia JPK_V7
- wykazanie Kontrahenta z NIP z PL w oknie korekty w PIT 5, PIT 5L
- korzystanie ze wzoru księgowania dla rodzaju dokumentu leasing
- datę przyjęcia do magazynu marża ( zgodna z datą operacji gospodarczej)

Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)/
dodano:
- ZAP-3(6) zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej w wersji (6) od 01.09.2021 r.
zmodyfikowano:
- procentowa wartość częściowej spłaty do dokumentu z dwoma pozycjami na tę samą stawkę VAT
- wykazanie pliku JPK_V7K WNT gdy VAT należny różny od naliczonego
- rejestry VAT z naliczonym 50% różnym od należnego w JPK_V7K

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE