Jak złożyć deklarację CEEB w 2022

22 czerwca 2022

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel i zarządca budynków mieszkalnych i niemieszkalnych jest zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i rodzaju spalanych paliw. Dotyczy to urządzeń grzewczych uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. w już istniejących budynkach.

Obowiązek zgłoszenia do CEEB

W przypadku domów jednorodzinnych zgłoszenia muszą dokonać właściciele. Dla budynków wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni, właścicielu albo zarządcy budynku. Dotyczy także obiektów usługowych. Właściciele mieszkań w bloku nie muszą zgłaszać samodzielnie, obowiązek zgłoszenia ma zarządca bloku.

 

W jakim terminie i gdzie należy zgłosić deklarację?

Od 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca budynku, w którym źródła ciepła zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., ma czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku niezłożenia deklaracji, grozi kara do 500 zł grzywny. W przypadku sprawy sądowej do 5.000 zł.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej na stronie Logowanie do aplikacji ZONE (ceeb.gov.pl) za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. Tradycyjnie w formie papierowej we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy. Deklarację można wysłać listem lub złożyć osobiście.

Wzór deklaracji A - budynki i lokale mieszkalne (pobierz)

Wzór deklaracji B - budynki i lokalne niemieszkalne (pobierz)

 

Pamiętaj, że do CEEB zgłaszasz:

  • piec kaflowy,
  • wszystkie urządzenia grzewcze na węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy,
  • kominek,
  • kozę,
  • kuchnię węglową,
  • kocioł grzewczy - gazowy, bojler, podgrzewacz gazowy lub przepływowy, kominek gazowy,
  • kocioł olejowy,
  • pompę ciepła,
  • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania,
  • ogrzewanie elektryczne w tym bojler elektryczny.

 

 

Zobacz jak złożyć deklarację formularz A on-line