KSIĘGOWOŚĆ

Doskonałe narzędzie do obsługi finansów i księgowości w firmie. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych (enova365 Księga Handlowa). Pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości (enova365 Księga Inwentarzowa) oraz księgowość w uproszczonej formie (enova365 Księga Podatkowa).

Ręczna i automatyczna ewidencja dokumentów - W enova365 sprawnie wprowadzisz dokumenty księgowe w drodze importu (format testowy, Excel, xml), wpisu ręcznego (z pomocą kopiowania i matryc) lub wykorzystując dokumenty wystawione w innych modułach.

Rozliczenie VAT - W enova365 rozliczysz podatek VAT wg współczynnika struktury sprzedaży, metodą VAT marża, metodą kasową a także w zakresie wewnątrzwspólnotowych transakcji oraz importu towarów i usług. Na tej podstawie wystawisz deklaracje VAT i wyślesz je w formie e-deklaracji.

Ewidencja zapłat - W enova365 kontrolujesz wypłaty i wpłaty, w tym walutowe (przeliczone według kursu zdefiniowanego w tabeli kursów); system automatycznie naliczy także różnice kursowe powstające przy obrotach walutowych. Wprowadzenie zapłat przyspieszysz korzystając z matryc zapłat bądź importu wyciągów.

Kontrola zobowiązań i należności - Z enova365 zadbasz o płynność finansową swojej firmy, mając bieżący i szczegółowt pogląd w stan rozrachunków oraz prognozując wydatki; w razie potrzeby wystawisz ponaglenia, czy wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe. 

Ewidencja środków trwałych - enova365 umożliwia amortyzację środków trwałych metodą liniową, degresywną i jednorazową oraz ewidencjonuje środki niepodległe amortyzacji. Po zatwierdzeniu dokumenty środków trwałych przechodzą do ewidencji, gdzie oczekują na dekretację.

Dekretacja - W enova365 księgowanie odbywa się szybko - dzięki szerokiej automatyzacji i wzorom księgowym oraz bezpiecznie - dzięki pracy z buforem. Po każdej dekretacji obroty i salda kont są przeliczane, dzięki czemu uzyskujesz stały dostęp do bieżących podsumowań.

Deklaracje i sprawozdania - W enova365 sprawnie naliczysz zaliczkę na podatek dochodowy oraz deklaracje CIT i PIT (możesz je wysłać w formie e-deklaracji). Oprócz standardowych zestawień takich jak bilans, czy zestawienie zysku i strat możesz w systemie tworzyć zestawienia własne.

 

 

MASZ PYTANIA? Nasi specjaliści pomogą Ci skompletować moduły dostępne w każdym obszarze enovy365
ZADZWOŃ lub NAPISZ: 22 460 5 490, enova@auratech.pl

 

 

 

STARTUJEMY?

 

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób korzystania z systemu

 

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY