CO TO JEST INDYWIDUALNY MIKRORACHUNEK PODATKOWY?

Indywidualny mikrorachunek podatkowy to - inaczej mówiąc - rachunek bankowy dedykowany podatnikowi/płatnikowi, na który tenże podatnik będzie realizował swoje zobowiązania podatkowe.

Rozwiązanie to ma na celu uprościć rozliczenia podatkowe.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Link do ustawy: prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001520/O/D20191520.pdf

JAKIE PODATKI I OD KIEDY NALEŻY PŁACIĆ NA INDYWIDUALNY MIKRORACHUNEK PODATKOWY?

ART. 61B. § 1.

Na indywidualny mikrorachunek podatkowy, od 1 stycznia 2020 roku, należy realizować wpłaty z tytułu:

 1. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC;
 2. od osób prawnych (CIT): CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC;
 3. podatek od towarów i usług (VAT): VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In;
 4. inne opłaty skarbowe, z wykluczeniem PCC, SD, KP, AKCYZA, CŁO, MANDATY.

UWAGA!

Zobowiązania podatkowe powstałe w grudniu 2019 lub za 4 kwartał 2019 roku, które będą regulowane począwszy od 1 stycznia 2020 roku należy wpłacać na indywidualny mikrorachunke podatkowy.

KOGO OBOWIAZUJE I JAK POZYSKAĆ INDYWIDUALNY MIKRORACHUNEK PODATKOWY?

 1. Indywidualny mikrorachunek podatkowy zostanie utworzony przez Ministerstwo Finansów dla każdej osoby osiadającej NIP lub PESEL, co oznacza że będą to podatnicy jak i płatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz podatnicy i płatnicy którzy działalności gospodarczej nie prowadzą.
 2. Indywidualny mikrorachunek podatkowy można

 

UWAGA! WYGENEROWANIE RACHUNKU PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ JEST BARDZO PROSTE i ZAJMUJE 1 MIN.

 

UWAGA! Indywidualny mikrorachunek podatkowy nie będzie zawierał historii wpłat. Zaksięgowane wpłaty będzie można sprawdzać na Portalu Podatkowym, na którym podatnik będzie miał dostęp do swoich informacji podatkowych.

JAK WYGLĄDA STRUKTURA INDYWIDULANEGO MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO?

ART. 61B. § 2.

Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:

 1. sumę kontrolną;
 2. numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
 3. identyfikator podatkowy.

Indywidualny rachunek podatkowy składa się z 26 cyfr: LK 0071 222Y XXXX XXXX XXXX, gdzie:

LK – to liczba kontrolna

1010 0071 to stała część każdego IRP (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP)

222 – to stała część każdego IRP (wskazuje na numer uzupełniający w NBP)

Y=1 - gdy użyto numeru PESEL

Y=2 - gdy użyto NIP

po znaku Y jest PESEL lub NIP (w miejscu X), przy czym na ostatnich pozycjach są zera.

Ciąg cyfr przy użyciu PESEL: LK 1010 0071 2221 XXXX XXXX XXX0.

Ciąg cyfr przy użyciu NIP: LK 1010 0071 2222 XXXX XXXX XX00.

UWAGA!

Rachunki bankowe urzędów skarbowych w zakresie PIT, CIT oraz VAT, na które aktualnie realizujemy płatności podatkowe, będą funkcjonowały do 31 grudnia 2019 roku. Po tym terminie czyli od 1 stycznia 2020 wskazane zobowiązania należy wpłacać na wygenerowany indywidualny mikrorachunek podatkowy.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

ART. 62 § 1

Zgodnie z treścią artykuły „Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika”.

ZWROT PODATKU

Zwrot podatku tytułem PIT, CIT, VAT, będzie odbywał się na niezmienionych zasadach, czyli albo na rachunki bankowe wskazane w CEIDG-1 lub odpowiednio NIP-8 lub na specjalny rachunek VAT (funkcjonujący w ramach mechanizmu podzielonej płatności).

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z WPROWADZENIA INDYWIDULANEGO MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO?

ART. 2

Korzyści z wprowadzenia indywidualnych mikrorachunków podatkowych to:

 1. Jeden numer konta do płatności podatkowych!
 2. Eliminacja błędów związanych z nieprawidłowymi wpłatami oraz koniecznością składania wyjaśnień o przeksięgowanie środków!
 3. Rachunek podatkowy jest stały i nie podlega zmianie w sytuacji zmiany Urzędu Skarbowego, nazwiska, miejsca zamieszkania czy siedziby firmy!
 4. Szybsze uzyskiwanie informacji o zaległościach podatkowych lub ich braku!

 

 

* Ostatnia aktualizacja - 29 listopada 2019 r.

ODWIEDŹ NASZĄ CZYTELNIĘ.

Zapraszamy do lektury pozostałych tekstów