CO TO JEST KSeF?

Kogo obejmuje nowy obowiązek?

Krajowy System e-Faktur to platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną w formacie ustrukturyzowanym.

Na zasadzie dobrowolności z systemu można korzystać od 1 stycznia 2022 r.

 

Podczas konferencji w Ministerstwie Finansów 21 marca 2024 r., minister Andrzej Domański zobowiązał się do szybkiego ogłoszenia nowej daty wprowadzenia obowiązkowego KSeF, podkreślając nieodwracalność decyzji o jego implementacji. Zapowiedziano także wprowadzenie zmian w systemie po konsultacjach z przedsiębiorcami, mających na celu jego usprawnienie, przy jednoczesnym zachowaniu jego podstawowej struktury. Podkreślono również szybki proces legislacyjny dotyczący tych zmian.
 
Pierwotnie planowano wejście obowiązkowego KSeF w 2024, teraz przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie w 2025 roku. Ta decyzja daje przedsiębiorcom więcej czasu na adaptację do nowego systemu, co jest ważne w obliczu technologicznych i operacyjnych wyzwań związanych z wdrożeniem e-fakturowania.

 

 

 

Co KSeF oznacza dla przedsiębiorców?

Dla przedsiębiorcy wprowadzenie obowiązkowego raportowania do KSeF wiąże się z koniecznością zmian dotychczasowych procedur sprzedaży. Przede wszystkim będzie wymagało umiejętności wystawienia faktury w systemie komputerowym.

Wraz z KSeF-em znikną faktury wystawiane ręcznie. Jako że faktura musi mieć format ustrukturyzowany, trzeba będzie ją wystawić albo w systemie ministerialnym, albo w narzędziu komercyjnym przystosowanym do wygenerowanie takiego dokumentu.

Ponadto, aby założyć konto w Krajowym Systemie e-Faktur przedsiębiorca musi dysponować podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Platforma KSeF nie komunikuje nabywcy o wystawionej dla niego fakturze. Aby zatem zapewnić bezpieczeństwo i skuteczną wymianę informacji pomiędzy wystawcą i nabywcą, konieczne będzie przesyłanie kopii wystawionej do nabywcy najlepiej drogą mailową.

 

Co KSeF oznacza dla biur rachunkowych?

Wydaje się, że wprowadzenie jednego formatu faktur znaczne ułatwi pracę biurom rachunkowym. W tym momencie bowiem bez względu w jakim systemie faktura została wystawiona, jest ona dostępna do pobrania w takim samym formacie. Biuro nie musi już zatem wpisywać dokumentów ręcznie do księgowości lecz może importować je w formie elektronicznej.

KSeF stanowi jednak wyzwanie dla biur rachunkowych w innych aspektach:

  • Krajowy System e-Faktur nie przechowuje uwag do dokumentów
  • KSeF nie umożliwia podłączania załączników do faktur
  • KSeF nie informuje nabywcy o wystawionym dla niego dokumencie
  • KSeF nie zapewnia jakiejkolwiek wymiany informacji między biurem rachunkowym a klientem w celu zweryfikowania poprawności faktury kosztowej

Krajowy Rejestr e-Faktury w naszych rozwiązaniach

Jak współpraca z KSeF wygląda w Aplikacji Ramzes, SaldeoSMART i enova365?

Aplikacja Ramzes

 

Program jest przystosowany do współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur lecz funkcja nie jest jeszcze udostępniona użytkownikom.

Wysyłka faktur ustrukturyzowanych z programów sprzedażowych dostępna będzie w ramach e-Modyfikacji; import faktur z KSeF do systemów księgowych - w ramach dodatkowej integracji.

WIĘCEJ O PROGRAMIE

SaldeoSMART

 

SaldeoSMART obsługuje zarówno wysyłkę, jaki i pobieranie faktur z KSeF. 

System został poszerzony o funkcję Miniobiegu w celu wygodnej weryfikacji zasadności faktur na linii biuro rachunkowe – klient. Miniobieg i współpraca z KSeF dostępna bez dodatkowych opłat.

WIĘCEJ O PROGRAMIE

enova365

 

system enova365 w pełni obsługuje wymianę informacji z KSeF. Aplikacja umożliwia wysyłkę faktur ustrukturyzowanych sprzedażowych oraz pobieranie faktur kosztowych.

Funkcjonalność udostępniona jest bez dodatkowych opłat.

WIĘCEJ O PROGRAMIE

Dowiedz się więcej

Zobacz webinar z ekspertem i doradcą podatkowym Patrycją Kubiesą

KSeF w skrócie

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kogo dotyczy KSeF?

Obowiązkowy KSef obejmie wszystkich przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie Polski. Firmy te będą zobowiązane do przesyłania do KSeF bądź wystawiania w tym systemie faktur generowanych dla innego podmiotu (faktury wystawiona dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie muszą być rejestrowane w KSeF).

Od kiedy KSeF jest obowiązkowy?

W związku z planowanym wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w formie obowiązkowej od 1 lipca 2024 roku, Ministerstwo Finansów ogłosiło, że termin ten zostanie przesunięty na późniejszy okres. Oficjalne komunikaty na ten temat zostały opublikowane na stronach rządowych, w tym jeden z dnia 19 stycznia 2024 roku, wskazujący, że KSeF nie zostanie wprowadzony w życie jako obowiązkowy w roku 2024.

Decyzja o przesunięciu terminu wdrożenia została podjęta po konsultacjach z przedsiębiorcami oraz przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego systemu. Konsultacje te miały miejsce 2 lutego 2024 roku, podczas których przedstawiciele organizacji biznesowych mieli możliwość wyrażenia swoich opinii na temat wdrożenia systemu. Ministerstwo Finansów podkreśla, że priorytetem jest stabilność i przewidywalność prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a pewność skutecznego przesyłania faktur do systemu jest kluczowa dla przedsiębiorców.

W związku z tym, Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych oraz aktów wykonawczych, aby przedsiębiorcy mieli wystarczająco czasu na zapoznanie się ze zmianami i ich wdrożenie. Nowa data obowiązywania KSeF ma zostać ogłoszona na przełomie kwietnia i maja 2024 roku. Ministerstwo zobowiązało się do publikowania szczegółowych informacji dotyczących dalszych prac nad systemem na swojej stronie internetowej, aby wszystkie zainteresowane strony mogły na bieżąco śledzić postępy w tym zakresie.

Jakie faktury trzeba będzie wysyłać do KSeF?

Większość faktur trzeba będzie wystawić w KSeF lub do niego wysłać, jeżeli korzystamy z programu komercyjnego. Wyjątkiem są: faktury wystawione dla osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych OSS i IOSS, faktury wystawiane przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Czy do wysyłki i odbierania faktur potrzebny jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny konieczny jest do zweryfikowania konta firmy w Krajowym Systemie e-Faktur. Później elementem weryfikującym jest token wygenerowany na koncie firmy w KSeF.

Czy biuro rachunkowe może pobierać faktury kosztowe za klienta?

Biuro rachunkowe może zostać uprawnione przez swojego klienta do wysyłania i pobierania faktur w jego imieniu. Służy temu specjalnie generowany token.

Jak odbiorca faktury dowie się o wystawieniu dla niego dokumentów w systemie?

Platforma KSeF nie informuje nabywcy o wystawieniu dla niego faktury. Zgodnie z zapowiedzią publikowaną przez Ministerstwo tego typu komunikaty nie są planowane.

Czy w KSeF można wystawić fakturę?

Krajowy System e-Faktur posiada funkcję wystawienia faktury VAT, bez prowadzenia gospodarki magazynowej. System ma ograniczoną funkcjonalność w zakresie historyczności i automatyzacji.

Przypuszczalnie większość przedsiębiorców będzie wysyłać do KSeF faktury wystawione komercyjnych systemach sprzedażowych.

Zapraszamy do krótkiej ankiety

Chcemy poznać Twoje zdanie na temat KSeF

Ankieta KSeF w Twojej firmie

Jaki rodzaj firmy reprezentujesz?
Ankieta - pytania

 

 

 

 

 

Śledź nasze opracowania.

Czytaj blog.auratech.pl/KSeF

 

Wejdź i bądź na bieżąco >>>