CO TO JEST PEF?

PEF czyli Platforma Elektronicznego Fakturowania  to narzędzie informatyczne, które ma służyć do elektronicznego przekazywania ustrukturyzowanych faktur oraz innych dokumentów związanych z działaniem i realizacją:

 • zamówień publicznych (awizo dostawy, nota księgowa, potwierdzenie odbioru, zamówienie, faktura korekta),
 • koncesji na roboty budowlane lub usługi,
 • partnerstwa publiczno – prywatnego,

pomiędzy wykonawcą a zamawiającym (czyli instytucjami publicznymi stosujące się do ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o umowie koncesji, ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym).


PODSTAWA PRAWNA

 • DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych,
 • Polska USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U.2018 poz.2191). ,


CEL REGULACJI

 • Ujednolicenie i transparentność norm związanych z dokumentami elektronicznymi w obiegu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno – prywatnego.
 • Umożliwienie udziału większej grupie wykonawców w publicznych zamówieniach transgranicznych poprzez ujednolicenie przepisów związanych ze standaryzacją dokumentacji w całej UE.
 • Upowszechnienie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych w celu wytworzenia istotnych korzyści w punktu widzenia oszczędności, oddziaływania na środowisko, zmniejszenie obciążeń administracyjnych, w tym możliwość automatycznego przetwarzania płatności czyli poprawa efektywności związana z obiegiem dokumentów elektronicznych w przestrzeni publicznej.
 • Poprawa dostępności do informacji publicznej w zakresie realizacji zamówień publicznych, realizacji budżetu i zobowiązań podatkowych, działalności gospodarczej przedsiębiorstw, działalności sfery finansów publicznych.


KOGO DOTYCZY?

Niniejsze regulacje mają zastosowanie dla transakcji w ramach przetargów publicznych, koncesji na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwa publiczno – prywatnego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 • ZAMAWIAJĄCY to inaczej administracja Państwowa oraz wszystkie podmioty publiczne stosujące ustawę Prawo Zamówień Publicznych a więc są to między innymi: szpitale, jednostki kulturalno – oświatowe, jednostki organizacji rządowych i samorządowych, organy władzy czy organy kontroli państwowej.
 • WYKONAWCA to każdy podmiot gospodarczy, który realizuje usługi w ramach zamówień publicznych ogłaszanych przez Zamawiającego.

 

WAŻNE DATY

Poniżej przedstawiamy ważne daty związane z PEF

 • 16.04.2014 - Dyrektywa Unijna 2014/55/UE
 • 09.11.2018 - Polska ustawa o elektronicznym fakturowaniu
 • 18.04.2019 - Obowiązek odbioru i przetwarzania faktur ustrukturyzowanych przez Zamawiającego (o wartości powyżej 30 tys. euro)
 • 01.08.2019 - Obowiązek odbioru i przetwarzania faktur ustrukturyzowanych przez Zamawiającego (o wartości poniżej 30 tys euro)
 • 01.11.2020 - Obowiązek wystawiania ustrukturyzowanych faktur przez Wykonawcę

 

KORZYŚCI Z REGULACJI

 • Podniesienie efektywności pracy.
 • Eliminacja papieru
 • Transparentność transakcji
 • Zminimalizowanie ryzyka popełniania błędów
 • Przyspieszenie realizacji płatności.
 • Transgraniczność zamówień publicznych.

 

UWAGA! DODATKOWE KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA USTRUKTURYZOWANEGO FORMATU W AP RAMZES I RAMZES ONLINE

Podniesienie efektywności pracy i usprawnienie wysyłania dokumentów drogą elektroniczną jest możliwe nie tylko do jednostek publicznych w związku z ustawą, ale również do innych partnerów biznesowych (B2B) przy transakcjach krajowych oraz międzynarodowych. Wystandaryzowany forma faktury pozwoli Ci na przesyłanie wszystkich faktur do swoich kontrahentów, bez konieczności ich drukowania czy wysyłania. Standard XML pozwoli Ci również na elektroniczne przyjmowanie faktur bez zbędnych, nic nie wnoszących czynności, które musisz wykonywać aktualnie. Dzięki elektronicznej wysyłce faktur oraz ich automatycznemu przyjmowaniu poprawisz efektywność swoich zespołów sprzedażowych oraz księgowości. 

Jesteś ZAINTERESOWANY? Skontaktuj się z nami a przedstawimy szczegóły.

sprzedaz@auratech.pl , tel. 22 460-5-460

 

 

ODWIEDŹ NASZĄ CZYTELNIĘ.

Zapraszamy do lektury pozostałych tekstów