Podatek od deszczu

30 czerwca 2022

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zwana potocznie podatkiem od deszczu obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2018 r. Obowiązek opłaty mają właściciele nieruchomości powyżej 3,5 tyś. m2 i zabudowanych w przynajmniej 70%. 

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

Zmiana klimatu oraz coraz częstsze okresy suszy wymusiły podjęcie kroków, które poprawią sytuację. Wprowadzony w 2018 r. podatek od deszczu reguluje Prawo wodne (1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne). Wpływy z jego tytułu zasilają głównie budżet Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które przeznacza je na walkę ze skutkami suszy. Założeniem opłaty deszczowej jest rekompensata negatywnych skutków suszy. Tereny działek pokryte betonem nie utrzymują wody, która spływa do kanalizacji. Wysokość podatku deszczowego zależy od posiadanej infrastruktury retencyjnej na działce. Zgodnie z obecnymi zasadami ustawy właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3,5 tyś m2, które zabudowano w więcej niż 70% są zobowiązani do płacenia podatku. 

Od jakiegoś czasu pojawia się kwestia rozszerzenia podatku. Zaproponowano, by opłata objęła właścicieli nieruchomości od 600 m2 i wskaźnika zabudowy przynajmniej na poziomie 50 proc. Zmiana miałaby na celu zachęcenie do budowania systemów retencyjnych i ograniczenia powszechnej betonozy. Aktualnie w całym kraju trwa okres letni i niestety jest bardzo mało opadów. Susza coraz mocniej daje się we znaki.

Projekt zmiany ustawy ma być uchwalony w drugim półroczu 2022. 

Zakończyły się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe w ramach prac legislacyjnych nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Obecnie prowadzone są prace mające na celu uwzględnienie uwag i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji. Termin wejścia w życie projektowanych zmian zostanie określony tak, aby umożliwić podmiotom zobowiązanym i właściwym organom przygotowanie się do stosowania nowych regulacji - mówi Szymon Huptyś - rzecznik resortu infrastruktury.

(źródło: www.biznes.wprost.pl)


Jakie są stawki podatku od deszczu?

Stawka podatku od deszczu są uzależniona jest od zdolności retencyjnych danej nieruchomości. Stawki podatku od deszczu:

  • bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 1,50 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,90 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem 0,45 zł za 1 m2 na 1 rok.