Więcej o e-podpisie

Więcej o zestawie Szafir
W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE istnieje konieczność zapoznania się i zaakceptowania przez Państwa zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych, co umożliwi nam kontakt z Państwem.

UWAGA! Produkty i usługi oferowane przez AURA Technologies Sp. z o.o. dedykowane są dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dlatego też prosimy o podawanie danych, które związane są bezpośrednio z prowadzoną działalnością.
W sytuacji pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w AURA Technologies Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem rodo@auratech.pl.