Firma AURA Technologies Sp. z o.o., będąca operatorem strony www.auratech.pl (zwanej dalej Serwisem) szanuje prywatność wszystkich osób będących Użytkownikami wspomnianego Serwisu. Niniejsza "Polityka prywatności" określa jakie informacje mogą być gromadzone i jak możemy je wykorzystywać.
Rejestrując się bądź składając zamówienie na stronie www.auratech.pl Użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze warunki polityki prywatności.
Ochrona prywatności:
AURA Technologies Sp. z o.o. zapewnia prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Uczestników. AURA Technologies Sp. z o.o. uprzedza Uczestników, iż przed skorzystaniem z usług będą proszeni o podanie określonych danych osobowych i firmowych, które będą gromadzone i wykorzystywane zgodnie z opisami podanymi poniżej.

 1. Rodzaje gromadzonych danych
  Użytkownicy Serwisu zostaną poproszeni o podanie pełnych danych osobowych i firmowych w zakresie zależnym od wykorzystania Serwisu i korzystania z usług AURA Technologies Sp. z o.o.

   

 2. Gromadzenie danych o użytkownikach i wykorzystywanie zgromadzonych informacji
  Podobnie jak większość serwisów internetowych, Serwis analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, itp.). Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administrowania Serwisem i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników. Wszyscy użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami przez dostępne na stronach Serwisu adresy korespondencyjne.
   
  AURA Technologies Sp. z o.o. przechowuje korespondencję ze swymi Użytkownikami dla jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie operator Serwisu gwarantuje, że adresy w ten sposób zgromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. W momencie wyrażenia przez Użytkownika chęci skorzystania z usług i produktów operatora Serwisu , poprzez wypełnienie formularza zamówienia bądź rejestracji, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych zawartych w przesłanym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamawianego procesu oraz na zamieszczenie danych osobowych i danych firmy w bazach AURA Technologies Sp. z o.o i wykorzystywanie ich w celach marketingowych firmy AURA Technologies Sp. z o.o. oraz partnerów biznesowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 02 Nr 101, poz. 926 ze zm.), a także na otrzymywanie od AURA Technologies Sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz informacji dotyczących modyfikacji oprogramowania firmy AURA Technologies Sp. z o.o.
   
  AURA Technologies Sp. z o.o. gromadzi informacje o Użytkownikach przede wszystkim w celu poznania ich potrzeb, realizacji składanych zamówień oraz świadczenia usług i wsparcia technicznego. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego  Serwisów, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa , możemy udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

   

 3. Ochrona danych osobowych i rezygnacja z obecności w bazie firmy AURA Technologies
  Administratorem danych zbieranych przy użyciu Serwisu jest firma AURA Technologies Sp. z o.o. o NIP: 527-10-30-866 z siedzibą w Warszawie przy ul. Fasolowej 31A. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Użytkownik ma prawo do wniesienia żądania zaprzestania wykorzystywania jego danych i danych jego firmy do informowania go o zmianach w oprogramowaniu firmy AURA Technologies, nowych produktach firmy AURA Technologies oraz ofertach handlowych firmy AURA Technologies i jej partnerów biznesowych. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest wysłać taką informację pod adresem firmy AURA Technologies: sprzedaz@auratech.pl. Informacja powinna zawierać co najmniej nazwę i NIP firmy oraz adres mailowy, a także deklarację, których z powyższych informacji Użytkownik nie chce otrzymywać. Dane osobowe umieszczone są w odpowiednio zabezpieczonej bazie danych Serwisu, która w żaden sposób nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Jakiekolwiek przetwarzanie danych jest wykonywane tylko i wyłącznie przez pracowników firmy AURA Technologies lub inne osoby do tego upoważnione. Gromadzenie danych jest wykonywane z należną starannością i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

   

 4. Sposób kontaktowania się z Użytkownikami
  W przypadku dokonania transakcji zakupu towaru lub usługi, Użytkownik otrzyma drogą mailową potwierdzenie transakcji. AURA Technologies Sp. z o.o. zastrzega sobie także możliwość kontaktu z Użytkownikiem drogą telefoniczną w celu przekazania ważnych informacji dotyczących transakcji bądź świadczonej usługi, oprogramowania firmy AURA Technologies lub oferty handlowej.

   

 5. Zmiana polityki ochrony poufności
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki ochrony poufności poprzez opublikowanie nowej polityki na prowadzonych przez nas stronach.

 

 

Polityka Cookies

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Fasolowej 31A.

 

 § 1  Definicje

 1. Administrator - oznacza AURA Technologies z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-482), ul. Fasolowej 31A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007963, NIP: 527-10-30-866, Regon: 011178761, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie auratech.pl.
 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 § 2  Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie, a w szczególności do:
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w związku z uruchomieniem Funkcji reklamowych Google Analytisc, wykorzystywanych do celów statystycznych, reklamowych oraz szczegółowego raportowania o zachowaniu Użytkowników.

 

 § 3 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Użytkownik może zablokować Funkcje reklamowe Google Analytics korzystając z aplikacji blokujących dostęp Google Analytics do używanej przeglądarki (więcej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)