Zasady promocji

 • Nabywając nasze produkty i usługi, zbierasz punkty promocyjne.
 • Przyznaną wartość punktów widzisz na otrzymanej od nas fakturze.
 • Zebrane punkty wymieniasz na nagrody rzeczowe, kupony rabatowe czy darmowe usługi.
 • Uzyskujesz dostęp do panelu klienta i jego wygodnych funkcji.

 

 

 

Co mam do wyboru?

Wśród upominków, znajdziesz:

 • zniżki na nasze programy i e-Modyfikacje
 • zniżki na wdrożenia i szkolenia z Aplikacji Ramzes
 • ciekawe książki
 • przedpłacone karty paliwowe
 • bony restauracyjne
 • artykuły spożywcze i biurowe

 

 

Nie znalazłeś niczego, co by Cię zainteresowało? Powiedz nam, na co chciałbyś zamienić swoje punkty.

Wypełnij krótką ankietę – i pozwól nam spełnić Twoje życzenie!

Jak rozpocząć korzystanie z Systemu Lojalnościowego?

 • Wejdź na naszą stronę www.ramzes.pl/rejestracja i uzupełnij formularz rejestracyjny. Zauważ, że będą to dane dostępowe dla administratora konta, osoby upoważnionej do korzystania z panelu klienta. Administrator może zdefiniować dodatkowych użytkowników panelu.
 • Obierz korespondencję od działu handlowego, zawierającą Twój login i hasło.
 • Wybieraj nagrody i korzystaj z możliwości panelu klienta.

 

 

 

 

NAGRODY ZA PUNKTY

W ramach programu obejmującego klientów naszej firmy, będziesz mógł zbierać punkty i wymieniać je na nagrody w panelu klienta.

 

 

Zarejestruj się              Zaloguj

 

 

Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z systemu lojalnościowego (zwanego dalej również 'SL').
 2. Organizatorem SL jest AURA Technologies Sp. z o.o. (dalej zwana również 'AuraTech'), z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowa 31a.
 3. System Lojalnościowy trwa przez czas nieoznaczony poczynając od 01.01.2014.
 4. Uczestnikiem SL może być klient firmy AuraTech (dalej: Klient), który korzysta z produktów i usług oferowanych przez AuraTech.

§2
Zasady funkcjonowanie oraz warunki korzystania

 1. System lojalnościowy działa na zasadzie sprzedaży premiowej w ramach której, w związku z nabywaniem produktów i usług z oferty AuraTech, Klient będzie otrzymywał punkty. Zebrane punkty uprawniać będą Klienta do zakupu produktów i usług z katalogu produktów (dalej zwanych 'Nagrodami') na specjalnych, promocyjnych warunkach cenowych.
 2. AuraTech umożliwi każdemu Klientowi (przez co rozumie się przedstawiciela firmy) dostęp do konta internetowego warunkującego korzystanie z SL.
 3. Za nabycie produktów i usług z ofert AuraTech, AuraTech będzie przyznawał punkty, a ich ilość będzie na bieżąco dostępna w zabezpieczonej hasłem części systemu pod adresem www.ramzes.pl.
 4. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze ani odstąpieniu.
 5. AuraTech jednostronnie decyduje za jakie produkty i usługi ze swojej oferty jaka ilość punktów będzie naliczana.
 6. Punkty naliczone są od opłaconych transakcji. W sytuacji wystawienia faktury z wydłużonym terminem płatności punkty zostaną skutecznie dodane z chwilą jej opłacenia.
 7. Każda Nagroda w SL wyceniona jest ilością punktów niezbędną do jej nabycia oraz ceną promocyjną netto w PLN.
 8. Klient posiadający konto w SL może w każdym momencie zrealizować zebrane punkty, poprzez ich wymianę na Nagrody, pod warunkiem posiadania wymaganej ilości punków.
 9. W Sytuacji dużego zainteresowania daną Nagrodą, o możliwości jej otrzymania decyduje kolejność zamówień, a w momencie wyczerpania jej zapasów AuraTech może zaproponować Klientowi inną Nagrodę. Klient może albo zdecydować się na tę Nagrodę albo wskazać inną z zastrzeżeniem pkt 8 oraz pod warunkiem jej bieżącej dostępności.
 10. Klient może wymieniać punkty na Nagrody przez cały okres funkcjonowania SL.
 11. Wybrane Nagrody będą każdorazowo odsprzedawane Klientowi w cenach promocyjnych. Opłata dokonywana jest na podstawie pro formy, wysyłanej przez dział handlowy firmy AuraTech po otrzymaniu zamówienia od Klienta.
 12. W zależności od rodzaju wybranej Nagrody, zostanie ona do Klienta dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub kuriera, chyba że na wyraźne życzenie Nagroda będzie czekała do osobistego odbioru w siedzibie AuraTech.
 13. Do zamówień doliczane są koszty przesyłki w wysokości:
  • Przesyłka pocztowa polecona – 10 zł netto
  • Przesyłka kurierska – 30 zł netto
 14. Aktualny katalog Nagród dostępny jest tylko w zabezpieczonej hasłem części sytemu.

§ 3
Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do systemu lojalnościowego, czyli z chwilą zalogowania się do systemu, Klient akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie AuraTech oraz w serwisie internetowym pod adresem www.ramzes.pl, w części poświęconej Systemowi Lojalnościowemu.
 3. AuraTech zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do zasad funkcjonowania SL oraz do niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach AuraTech będzie informował na swoich stronach oraz w drodze korespondencji mailowej.
 4. AuraTech ma prawo do zakończenia SL w każdym czasie. W takim przypadku Klienci będą mogli przez okres 3 miesięcy wymieniać punktów na aktualnie dostępne Nagrody.
 5. Wszelkie uwagi i sugestie do SL należy kierować na adres: marketing@auratech.pl
 6. W Sytuacji niewykorzystania punktów przed zakończeniem działalności gospodarczej przez Klienta lub formalnym zaprzestaniem korzystania z produktów i usług z oferty AuraTech, zebrane punkty zostają usunięte przez AuraTech, z chwilą uzyskania takich informacji.