W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o Administratorze Państwa danych osobowych oraz do uzyskania szczegółowych zgód na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 

UWAGA! Przypominamy, że produkty i usługi oferowane przez AURA Technologies Sp. z o.o. dedykowane są dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dlatego też prosimy o podawanie danych, które związane są bezpośrednio z prowadzoną działalnością. W sytuacji pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w AURA Technologies Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem rodo@auratech.pl.

 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: ADO) jest AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B /5 piętro, NIP 527-10-30-866.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty i/lub wykonania zapisów Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Podawanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z niemożnością realizacji dalszej współpracy i świadczenia usługi.

 

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z zapisami Polityki prywatności i cookies.