Możliwość podziału kwot na dodatkowe rejestry VAT | SaldeoSMART

21 maja 2021

Od wersji Aplikacji Ramzes 21.03.01 możliwie jest dzielenie kwot z faktur odczytywanych w SaldeoSMART na kilka rejestrów i ich odpowiedni import do Ramzes PKPiR.

Poniżej znajdą Państwo informację jak uruchomić tę funkcję.

 1. AKTYWOWANIE NOWYCH REJESTRÓW:
  1. Nowa firma
   Podczas dodawania nowej firmy z Aplikacji Ramzes do SaldeoSMART tworzony jest automatycznie wymiar o nazwie "Tylko dla podsumowania", który zasilany jest automatycznie rejestrami z AP Ramzes KPiR . Jest to rejestr „dodatkowy”, który będzie wykorzystywany do dzielenia kwot na dodatkowe rejestry VAT w podsumowaniu dokumentu.

    

   Wymiar możemy podejrzeć w SaldeoSMART (zd.1) w zakładce Parametry (1) >Wymiary (2).

   W celu uruchomienia możliwości podziału kwot w podsumowaniu należy przejść do edycji danego wymiaru (3) poprzez wybór ikony trzech kropek w „Akcje” i uruchomienie polecenia „Edytuj” (4):  

W wyświetlonej formatce Edycji wymiaru(5) w sekcji „Wymiar ustawiany na pozycjach” należy zaznaczyć „Tak”(6).

 1. Firma istniejąca w SaldeoSMART
  Jeżeli chcemy aktywować dodawanie dodatkowych rejestrów VAT w firmie, która jest już zsynchronizowana z SaldeoSMART, przechodzimy do danej firmy w AP Ramzes PKPiR. Wybieramy zakładkę „Kartoteki” (1) i wybieramy „rejestry VAT” (2).

Kolejnym krokiem jest przesłanie wybranych rejestrów do SaldeoSMART. W tym celu zaznaczamy interesujący nas rejestr (3) i wybieramy „Popraw” (4):

Następnie, bez wprowadzanych jakichkolwiek zmian w danym rejestrze, klikamy na „Zapisz” (5):

W tym momencie, w danej firmie utworzył się wymiar i został zasilony wcześniej wybranym rejestrem. Powtarzamy kroki 3,4 i 5 dla pozostałych rejestrów VAT.

Pozostało nam przejść do SaldeoSMART i aktywować nowy wymiar – tak jak opisaliśmy to w pkt. 1 a) omawiając uruchomienie funkcji dla nowej firmy (kroki 4,5 i 6).

 1. Wykorzystanie wymiaru
  Aby zaksięgować dokument z dodatkowym rejestrem VAT należy:
  • w podglądzie dokumentu przejść do zakładki „Podsumowanie” (1),
  • wybierać ikonę „Podziel” (2),
  • uzupełnić nowy wiersz danych w kolumnie „Rejestry Vat”,
  • wybierać z listy dodatkowy rejestr, który chcemy przypisać do danej kwoty

Po zaimportowaniu dokumentów do Ramzesa PKPiR kwoty zostaną dodane według wybranych przez nas parametrów.

 

WAŻNE! W oknie „Wymiary” nie wybieramy rejestru VAT dla dokumentu, opisany wymiar stosujemy wyłącznie w podsumowaniu.