Program Przedsiębiorstwo Fair Play

Program Przedsiębiorstwo Fair Play powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Głównym zamysłem Programu jest promowanie etycznych zasad w biznesie, jak również dbanie o pozytywne relacje z otoczeniem i środowiskiem lokalnym. 


Firma AURA Technologies od 2017 roku uczestniczy w Programie. W roku 2022 roku ponownie przystąpiliśmy do procesu certyfikacji. Cały proces przebiega dwuetapowo. Kapituła Programu podejmuje ostateczną decyzję. Kryteriami wyboru są: brak zaległości w płatnościach, uczciwość i jasne zasady współpracy, zarówno z kontrahentami, jak i pracownikami, działalność dobroczynna.

 

AURA Technologies w gronie Laureatów Programu Fair Play 2021

Stała obecność AURA Technologies w gronie Laureatów, potwierdza uczciwość firmy oraz dowodzi najwyższych standardów jakości. Nieustannie dbamy o pozytywne relacje z Partnerami. Opinie naszych Klientów są dla nas bardzo ważne. Naszą ideą jest należeć do grona przedsiębiorstw, które współtworzą najwyższe standardy kultury biznesu w Polsce.

Edycja 2021 Programu Przedsiębiorstwo Fair Play odbyła się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Laureaci odebrali nagrody podczas Wielkiej Finałowej Gali w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W imieniu firmy statuetkę odebrał Arkadiusz Przybylski - CEO AURA Technologies.

 

 

Zobacz opinie naszych Klientów