Zapraszamy na szkolenie z enova365

mloduł AMORTYZACJA

Dla kogo?

Szkolenie podstawowe dedykowane jest osobom, pracującym w działach księgowości w tym w biurach rachunkowych, które chcą poznać podstawowe funkcje programu enova365 w zakresie modułu Amortyzacja (Księga Inwentarzowa) i podnieść swoje kompetencje.

Wymagania od oczestników

Uczestnik powinien posiadać umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz dysponować podstawową wiedzą z zakresu zasad amoryzacji. W sytuacji szkolenia praktycznego niezbędny jest własny komputer oraz zainstalowana wersja demo programu.

korzyści ze szkolenia

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnego korzystanie z programu enova365 z zakresie moduły Amortyzacji (Księgi Inwentarzowej).

Zakres szkolenia podstawowego z enova365 - moduł AMORTYZACJA

przewidziany na ok. 2h (część teoretyczna)

 1. Ogólne zapoznanie się z programem.
  • Uruchamianie programu
  • Omówienie poszczególnych modułów i elementów:
   • Ewidencja dokumentów
   • Ewidencja Środków Pieniężnych
   • Księgowość
   • Księga inwentarzowa
   • Kontrahenci i urzędy
   • Skróty klawiszowe
   • Nawigacja po systemie
   • Praca z listami
   • Słownik używanych terminów
   • Struktura organizacyjna
 2. Ustawienia ogólne systemu – dopasowanie do właściwości danej firmy.
  • Dane o firmie
  • Parametry ogólne
  • Definicje podstawowych słowników i dokumentów
  • Definiowanie operatorów
  • Archiwizacja danych
 3. Księga Inwentarzowa
  • Księga inwentarzowa struktura modułu
  • Ewidencja środków trwałych
  • Dokumenty środków trwałych
   • Przejęcie ŚT
   • Likwidacja ŚT
   • Zmiana wartości ŚT
   • Amortyzacja
  • Ewidencja wyposażenia
Wyślij zapytanie Mój scenariusz