Zapraszamy na szkolenie z enova365

moduł HANDEL i MAGAZYN

Dla Kogo?

Szkolenie podstawowe dedykowane jest osobom, które nie miały wcześniej styczności z modułem Handel enova365, a które chcą poznać podstawowe funkcje aby rozpocząć pracę w systemie i samodzielnie się po nim poruszać.

Wymagania od oczestników

Uczestnik powinien posiadać umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz dysponować podstawową wiedzą z zakresu gospodarki magazynowej. W sytuacji szkolenia praktycznego niezbędny jest własny komputer oraz zainstalowana wersja demo programu.

korzyści ze szkolenia

Szkolenie podstawowe przygotowuje do samodzielnej pracy w module Handel enova365. Uczestnik ma możliwość zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru handlowo-magazynowego i tym samym podnieść swoje kompetencje.

Zakres szkolenia podstawowego z enova365 - moduł HANDEL

przewidziany na ok. 8h (część teoretyczna)

 1. Podstawy pracy w enovie365
  • Poruszanie się po programie
  • Ustawianie widoków
  • Listy - sortowanie, filtrowanie, grupowanie
  • Szybkie przeszukiwanie list (lokator)
 2. Wprowadzanie kontrahentów
  • Karta kontrahenta – zakładka ogólne
  • Karta kontrahenta – najważniejsze funkcje na pozostałych zakładkach
  • Cennik kontrahenta
  • Rabaty i przeceny
 3. Wprowadzanie towarów
  • Karta towaru – zakładka ogólne
  • Jednostki i opakowania
  • Kody kreskowe
  • Zamówienia i zamienniki
 4. Magazyn
  • Dodawanie magazynów
  • Metody obrotu magazynowego
  • Okresy magazynowe
 5. Dokumenty – definicje dokumentów handlowych
  • Definicja dokumentu – zakładka ogólne
  • Numeracja
  • Nagłówek dokumentu handlowego
 6. Zakup
  • Podstawowy obieg dokumentów ZK -> PZ
  • Odwrócony obieg dokumentów PZ2 -> ZK2
  • Faktura zakupu z odwrotnym obciążeniem
 7. Sprzedaż
  • Faktura sprzedaży w podstawowym obiegu dokumentów FV -> WZ
  • Faktura sprzedaży w odwróconym obiegu dokumentów WZ2 -> FV2
  • Faktura zaliczkowa
  • Sprzedaż fiskalizowana (paragon)
  • Faktury sprzedaży do UE (transakcje WDT)
  • Faktury sprzedaży z mechanizmem podzielonej płatności (MPP)
 8. Dokumenty magazynowe
  • Przyjęcie zewnętrzne magazynowe (PZ)
  • Wydanie zewnętrzne magazynowe (WZ)
  • Rozchód wewnętrzny (RW)
  • Przesunięcie między magazynowe (MM)
 9. Korekty i zwroty
  • Korekta faktury sprzedaży
  • Korekta faktury zaliczkowej
  • Korekta paragonu
  • Korekta faktury sprzedaży do UE (transakcje WDT)
  • Korekty rabatowe
  • Korekty zbiorcze
 10. Zamówienia
  • Rodzaje zamówień
  • Generator zamówień
 11. Inwentaryzacja
  • Metody prowadzenia inwentaryzacji
  • Dokumenty inwentaryzacji
 12. Kompletacja
  • Kompletacja według karty produktu
  • Kompletacja według karty recepturowej
  • Ustalenie wartości produktu
 13. Umowy – fakturowanie
 14. Zestawienia i raporty
  • Zestawienie faktur sprzedaży
  • Obroty wg kontrahentów
  • Sprzedaż wg towarów i usług
Wyślij zapytanie Mój scenariusz