Zapraszamy na szkolenie z enova365

moduł KADRY i PŁACE

Dla kogo?

Szkolenie z modułu kadry i płace kierowane jest do osób pracujących w działach HR, zamierzających poznać nowy program enova365 oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Wymagania od uczestników

Podstawowa wiedza z zakresu kadr i płac. W sytuacji szkolenia praktycznego własny komputer z zainstalowaną wersją demo programu.

Korzyści ze szkolenia

W wyniku szkolenia uczestnik zdobywa łatwość w posługiwaniu się programem w codziennej pracy w obszarze kadrowo-płacowym, co zwiększa efektywność jego pracy.

Zakres szkolenia podstawowego z enova365 - moduł KADRY i PŁACE

przewidziany na ok 6h (część teoretyczna)

 1. Ogólne zapoznanie się z programem i omówienie elementów:
  • kadry,
  • płace,
  • PKZP i ZFM,
  • Oceny,
  • ZFŚS,
  • Rekrutacje,
  • Szkolenia,
  • Ochrona danych osobowych,
  • deklaracje ZUS i PIT,
  • dokumenty PPK
 2. Ustawienia ogólne systemu – dopasowanie do właściwości danej firmy
 3. Rejestrowanie pracownika i wprowadzanie niezbędnych informacji takich jak:
  • podstawowe dane osobowe
  • dane ubezpieczeniowe
  • dane podatkowe
  • rachunki bankowe
  • pozostałe dane
 4. Zatrudnienie na umowę o pracę
  • ustalenie właściwej umowy o pracę
  • wybór odpowiedniego kalendarza czasu pracy
  • okresy zatrudnienia u innych pracodawców
  • ewidencjonowanie wykształcenia
  • ustalanie limitów urlopowych
 5. Tworzenie własnych kalendarzy czasu pracy
 6. Bilanse otwarcia do urlopów, zasiłków i PIT
 7. Pozostałe uprawnienia i świadczenia, które posiada pracownik w chwili zatrudnienia
 8. Tworzenie oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych
 9. Naliczenie wynagrodzeń
 10. Generowanie zobowiązań ZUS i PIT
 11. Aktualizacja danych pracowniczych
 12. Wydruki kadrowo-płacowe
 13. Operacje zbiorcze
 14. Ćwiczenia
Wyślij zapytanie Mój scenariusz