Zapraszamy na szkolenie z enova365

moduł PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Dla kogo?

Szkolenie podstawowe dedykowane jest osobom, pracującym w działach księgowości w tym w biurach rachunkowych, które chcą poznać podstawowe funkcje programu enova365 w zakresie modułu Księga Handlowa i podnieść swoje kompetencje.

Wymagania od oczestników

Uczestnik powinien posiadać umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz dysponować podstawową wiedzą z zakresu księgowości. W sytuacji szkolenia praktycznego niezbędny jest własny komputer oraz zainstalowana wersja demo programu.

korzyści ze szkolenia

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnego korzystanie z programu enova365 z zakresie moduły pełnej księgowości.

Zakres szkolenia podstawowego z enova365 - moduł PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

przewidziany na ok. 12h (część teoretyczna)

 1. Ogólne zapoznanie się z programem.
  • Uruchamianie programu
  • Omówienie poszczególnych modułów i elementów:
   • Ewidencja dokumentów
   • Ewidencja Środków Pieniężnych
   • Księgowość
   • Księga inwentarzowa
   • Kontrahenci i urzędy
   • Skróty klawiszowe
   • Nawigacja po systemie
   • Praca z listami
   • Słownik używanych terminów
   • Struktura organizacyjna
 2. Ustawienia ogólne systemu – dopasowanie do właściwości danej firmy.
  • Dane o firmie
  • Parametry ogólne
  • Definicje podstawowych słowników i dokumentów
  • Definiowanie operatorów
  • Archiwizacja danych
 3. Pełna księgowość
  • KH struktura modułu
  • Plan kont
  • Ewidencja dokumentów księgowych BO i PK
  • Wprowadzanie zakupu i sprzedaży
  • Ewidencjonowanie Zakupu i sprzedaży UE
  • Konfiguracja ewidencji dokumentów i VAT
  • Przeglądanie rejestru i ewidencji VAT
  • Generowanie deklaracji VAT i plików JPK
  • Dziennik, dekrety i zapisy księgowe
  • Obroty i salda ( przeglądanie, wydruki)
  • Zestawienia księgowe
  • Deklaracje dochodowe
  • eDeklaracje
  • RMK
  • Schematy księgowe wprowadzenie
 4. Ewidencja Środków pieniężnych
  • Ewidencja Środków pieniężnych struktura modułu
  • Dodanie nowej ewidencji bankowej
  • Dodawanie nowej ewidencji kasowej
  • Dodawanie wpłat i wypłat do raportów bankowy i kasowych
  • Przeglądanie listy rozrachunków wg dokumentów
  • Rozliczanie dokumentów
  • Dokumenty rozliczeniowe
  • Przelewy i mechanizm podzielonej płatności (MPP)
  • Matryce zapłat
  • Wykaz podatników VAT ( biała lista)
 5. Ćwiczenia
Wyślij zapytanie Mój scenariusz