Edukacja - Szkolenia - Zapytanie

Zapytanie o szkolenie
Podaj preferowaną datę szkolenia.
UWAGA! Szkolenia możliwe są tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku wykluczając dni świąteczne i wolne od pracy, w godzinach 8-16. Ostateczna data i godzina szkolenia zostaną ustalona między AuraTech a Klientem.
UWAGA! Abyśmy mogli przeprowadzić część praktyczną musisz mieć ze sobą własny komputer z pobraną wersją demo enova365.
W poniższych polach podaj dane poszczególnych uczestników szkolenia - Imię i Nazwisko a następnie E-mail.