Modyfikacja Aplikacji Ramzes 20.21.01

11 stycznia 2021

Opublikowaliśmy najnowszą wersję Aplikacji Ramzes - 20.21.01.

Użytkowników stacjonarnej wersji Aplikacji Ramzes zapraszamy do pobrania najnowszej wersji. Użytkownicy Ramzesa-OnLine korzystają już ze zmodyfikowanej wersji programu.

Zamiany wprowadzone w ostatniej wersji:

e-Dokumenty
dodano:

- deklaracja PIT-4R(11) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2021/01/05/10281)
- deklaracja PIT-8AR(10) (wg wzoru ePUAP-CRWDE 2021/01/07/10282)

PŁACE
dodano:

- wzór informacji IFT-1/IFT-1R(16)
- druk deklaracji rocznej PIT-4R(11)
- druk deklaracji rocznej PIT-8AR(10)
- wskaźniki w danych do obliczeń obowiązujące od 2021.01.01: granica podstawy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, podstawa składek osoby prowadzącej działalność gospodarczą do ubezpieczenia społecznego, przeciętne wynagrodzenie

JPK / Aplikacja Ramzes – programy księgowe (KH, PKPiR, Ryczałt)
dodano:

- opis statusu wysyłki (‘przesłano duplikat’) [407]
- opis statusu wysyłki (‘była złożona identyczna d.VAT’) [411]
- możliwość dołączania JPK_V7M do JPK_V7K

PKPiR
dodano:

- identyfikator dokumentu w ustawieniach, dla celów wykonania storno w JPK

AMORTYZACJA
zmodyfikowano:

- limitu amortyzacji jednorazowej na 2021 rok (wymaga zarejestrowanej licencji, minimum L, na 2021 rok)
- umorzenie gdy dokonano dwóch modernizacji

RYCZAŁT
dodano:

- stawki 15%, 12,5%, 2% w 2021 roku (wymaga zarejestrowania licencji, minimum L, na 2021 rok)
- identyfikator dokumentu w ustawieniach, dla celów wykonania storno w JPK

IMPORT danych z filii (dostępny wg licencji rocznych)
zmodyfikowano:

- import danych z filii – z pliku JPK_FA(3) w walucie
- import danych z filii – z pliku JPK_FA(3) w PLN

POBIERZ WERSJĘ                                         ZOBACZ ZMIANY HISTORYCZNE