Dlaczego warto?

Rozpoczynasz pracę na enova365? Chcesz podnieść swoje kompetencje z enova365? Nie do końca rozumiesz funkcjonalność modułów?

Zapisz się na szkolenie z enova365 już dziś i dołącz do grona profesjonalistów!

Tylko u nas:

 • Kilka form prowadzenia szkolenia (w siedzibie AuraTech, w siedzibie Klienta, online)
 • Szkolenia dopasowane do różnych poziomów zaawansowania.
 • Możliwość zbudowania swojego scenariusza szkoleń.
 • Szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

 

 

Szkolenie praktyczne

polega na wykonywaniu przez Klienta bezpośrednio w programie zadań (na pobranej wersji demo), pod okiem przedstawiciela AuraTech, pozwalających poznać wybraną funkcjonalność modułu.

Szkolenie teoretyczne

polega na prezentacji w programie, przez przedstawiciela AuraTech, wybranych funkcjonalności modułu.

Jak zapisać się na szkolenie?

W zakładkach powyżej znajdziesz opis zakresu szkoleń od podstaw z odpowiednich modułów.

Jeśli wskazany zakres jest dla Ciebie odpowiedni użyj formularza "Wyślij zapytanie". A jeśli jesteś na innym poziomie znajomości enova365 lub potrzebujesz skupić się na wybranym zakresie skorzystaj w formularza „Mój scenariusz" i zaprojektuj szkolenie odpowiednie dla siebie. 

MÓJ SCENARIUSZ

 

 

 

 

WSZYSTKO O ENOVA365

zobacz tutaj

enova365

 

 

Zapraszamy na szkolenie z enova365

moduł KADRY i PŁACE

Dla kogo?

Szkolenie z modułu kadry i płace kierowane jest do osób pracujących w działach HR, zamierzających poznać nowy program enova365 oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Wymagania od uczestników

Podstawowa wiedza z zakresu kadr i płac. W sytuacji szkolenia praktycznego własny komputer z zainstalowaną wersją demo programu.

Korzyści ze szkolenia

W wyniku szkolenia uczestnik zdobywa łatwość w posługiwaniu się programem w codziennej pracy w obszarze kadrowo-płacowym, co zwiększa efektywność jego pracy.

Zakres szkolenia podstawowego z enova365 - moduł KADRY i PŁACE

przewidziany na ok 6h (część teoretyczna)

 1. Ogólne zapoznanie się z programem i omówienie elementów:
  • kadry,
  • płace,
  • PKZP i ZFM,
  • Oceny,
  • ZFŚS,
  • Rekrutacje,
  • Szkolenia,
  • Ochrona danych osobowych,
  • deklaracje ZUS i PIT,
  • dokumenty PPK
 2. Ustawienia ogólne systemu – dopasowanie do właściwości danej firmy
 3. Rejestrowanie pracownika i wprowadzanie niezbędnych informacji takich jak:
  • podstawowe dane osobowe
  • dane ubezpieczeniowe
  • dane podatkowe
  • rachunki bankowe
  • pozostałe dane
 4. Zatrudnienie na umowę o pracę
  • ustalenie właściwej umowy o pracę
  • wybór odpowiedniego kalendarza czasu pracy
  • okresy zatrudnienia u innych pracodawców
  • ewidencjonowanie wykształcenia
  • ustalanie limitów urlopowych
 5. Tworzenie własnych kalendarzy czasu pracy
 6. Bilanse otwarcia do urlopów, zasiłków i PIT
 7. Pozostałe uprawnienia i świadczenia, które posiada pracownik w chwili zatrudnienia
 8. Tworzenie oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych
 9. Naliczenie wynagrodzeń
 10. Generowanie zobowiązań ZUS i PIT
 11. Aktualizacja danych pracowniczych
 12. Wydruki kadrowo-płacowe
 13. Operacje zbiorcze
 14. Ćwiczenia
Wyślij zapytanie Mój scenariusz

Zapraszamy na szkolenie z enova365

moduł PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Dla kogo?

Szkolenie podstawowe dedykowane jest osobom, pracującym w działach księgowości w tym w biurach rachunkowych, które chcą poznać podstawowe funkcje programu enova365 w zakresie modułu Księga Handlowa i podnieść swoje kompetencje.

Wymagania od oczestników

Uczestnik powinien posiadać umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz dysponować podstawową wiedzą z zakresu księgowości. W sytuacji szkolenia praktycznego niezbędny jest własny komputer oraz zainstalowana wersja demo programu.

korzyści ze szkolenia

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnego korzystanie z programu enova365 z zakresie moduły pełnej księgowości.

Zakres szkolenia podstawowego z enova365 - moduł PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

przewidziany na ok. 12h (część teoretyczna)

 1. Ogólne zapoznanie się z programem.
  • Uruchamianie programu
  • Omówienie poszczególnych modułów i elementów:
   • Ewidencja dokumentów
   • Ewidencja Środków Pieniężnych
   • Księgowość
   • Księga inwentarzowa
   • Kontrahenci i urzędy
   • Skróty klawiszowe
   • Nawigacja po systemie
   • Praca z listami
   • Słownik używanych terminów
   • Struktura organizacyjna
 2. Ustawienia ogólne systemu – dopasowanie do właściwości danej firmy.
  • Dane o firmie
  • Parametry ogólne
  • Definicje podstawowych słowników i dokumentów
  • Definiowanie operatorów
  • Archiwizacja danych
 3. Pełna księgowość
  • KH struktura modułu
  • Plan kont
  • Ewidencja dokumentów księgowych BO i PK
  • Wprowadzanie zakupu i sprzedaży
  • Ewidencjonowanie Zakupu i sprzedaży UE
  • Konfiguracja ewidencji dokumentów i VAT
  • Przeglądanie rejestru i ewidencji VAT
  • Generowanie deklaracji VAT i plików JPK
  • Dziennik, dekrety i zapisy księgowe
  • Obroty i salda ( przeglądanie, wydruki)
  • Zestawienia księgowe
  • Deklaracje dochodowe
  • eDeklaracje
  • RMK
  • Schematy księgowe wprowadzenie
 4. Ewidencja Środków pieniężnych
  • Ewidencja Środków pieniężnych struktura modułu
  • Dodanie nowej ewidencji bankowej
  • Dodawanie nowej ewidencji kasowej
  • Dodawanie wpłat i wypłat do raportów bankowy i kasowych
  • Przeglądanie listy rozrachunków wg dokumentów
  • Rozliczanie dokumentów
  • Dokumenty rozliczeniowe
  • Przelewy i mechanizm podzielonej płatności (MPP)
  • Matryce zapłat
  • Wykaz podatników VAT ( biała lista)
 5. Ćwiczenia
Wyślij zapytanie Mój scenariusz

Zapraszamy na szkolenie z enova365

moduł PKPiR i RYCZAŁT

DLA KOGO?

Szkolenie podstawowe dedykowane jest osobom, pracującym w działach księgowości w tym w biurach rachunkowych, które chcą poznać podstawowe funkcje programu enova365 w zakresie modułu Ryczałt i PKPiR i podnieść swoje kompetencje.

Wymagania od oczestników

Uczestnik powinien posiadać umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz dysponować podstawową wiedzą z zakresu uproszczonej księgowości. W sytuacji szkolenia praktycznego niezbędny jest własny komputer oraz zainstalowana wersja demo programu.

korzyści ze szkolenia

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnego korzystanie z programu enova365 z zakresie modułów uproszczonej księgowości.

Zakres szkolenia podstawowego z enova365 - moduł PKPiR i RYCZAŁT

przewidziany na 3h (część teoretyczna)

 1. Ogólne zapoznanie się z programem.
  • Uruchamianie programu
  • Omówienie poszczególnych modułów i elementów:
   • Ewidencja dokumentów
   • Ewidencja Środków Pieniężnych
   • Księgowość
   • Księga inwentarzowa
   • Kontrahenci i urzędy
   • Skróty klawiszowe
   • Nawigacja po systemie
   • Praca z listami
   • Słownik używanych terminów
   • Struktura organizacyjna
 2. Ustawienia ogólne systemu – dopasowanie do właściwości danej firmy.
  • Dane o firmie
  • Parametry ogólne
  • Definicje podstawowych słowników i dokumentów
  • Definiowanie operatorów
  • Archiwizacja danych
 3. Księga Podatkowa
  • Księga Przychodów i Rozchodów struktura modułu
  • Ewidencja dokumentów KPiR
  • Lista KPiR
  • Zaliczka na podatek PIT-5
 4. Ewidencja Ryczałt
  • Ewidencja Ryczałtowa
Wyślij zapytanie Mój scenariusz

Zapraszamy na szkolenie z enova365

mloduł AMORTYZACJA

Dla kogo?

Szkolenie podstawowe dedykowane jest osobom, pracującym w działach księgowości w tym w biurach rachunkowych, które chcą poznać podstawowe funkcje programu enova365 w zakresie modułu Amortyzacja (Księga Inwentarzowa) i podnieść swoje kompetencje.

Wymagania od oczestników

Uczestnik powinien posiadać umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz dysponować podstawową wiedzą z zakresu zasad amoryzacji. W sytuacji szkolenia praktycznego niezbędny jest własny komputer oraz zainstalowana wersja demo programu.

korzyści ze szkolenia

Szkolenie przygotuje Cię do samodzielnego korzystanie z programu enova365 z zakresie moduły Amortyzacji (Księgi Inwentarzowej).

Zakres szkolenia podstawowego z enova365 - moduł AMORTYZACJA

przewidziany na ok. 2h (część teoretyczna)

 1. Ogólne zapoznanie się z programem.
  • Uruchamianie programu
  • Omówienie poszczególnych modułów i elementów:
   • Ewidencja dokumentów
   • Ewidencja Środków Pieniężnych
   • Księgowość
   • Księga inwentarzowa
   • Kontrahenci i urzędy
   • Skróty klawiszowe
   • Nawigacja po systemie
   • Praca z listami
   • Słownik używanych terminów
   • Struktura organizacyjna
 2. Ustawienia ogólne systemu – dopasowanie do właściwości danej firmy.
  • Dane o firmie
  • Parametry ogólne
  • Definicje podstawowych słowników i dokumentów
  • Definiowanie operatorów
  • Archiwizacja danych
 3. Księga Inwentarzowa
  • Księga inwentarzowa struktura modułu
  • Ewidencja środków trwałych
  • Dokumenty środków trwałych
   • Przejęcie ŚT
   • Likwidacja ŚT
   • Zmiana wartości ŚT
   • Amortyzacja
  • Ewidencja wyposażenia
Wyślij zapytanie Mój scenariusz

Zapraszamy na szkolenie z enova365

moduł HANDEL i MAGAZYN

Dla Kogo?

Szkolenie podstawowe dedykowane jest osobom, które nie miały wcześniej styczności z modułem Handel enova365, a które chcą poznać podstawowe funkcje aby rozpocząć pracę w systemie i samodzielnie się po nim poruszać.

Wymagania od oczestników

Uczestnik powinien posiadać umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz dysponować podstawową wiedzą z zakresu gospodarki magazynowej. W sytuacji szkolenia praktycznego niezbędny jest własny komputer oraz zainstalowana wersja demo programu.

korzyści ze szkolenia

Szkolenie podstawowe przygotowuje do samodzielnej pracy w module Handel enova365. Uczestnik ma możliwość zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru handlowo-magazynowego i tym samym podnieść swoje kompetencje.

Zakres szkolenia podstawowego z enova365 - moduł HANDEL

przewidziany na ok. 8h (część teoretyczna)

 1. Podstawy pracy w enovie365
  • Poruszanie się po programie
  • Ustawianie widoków
  • Listy - sortowanie, filtrowanie, grupowanie
  • Szybkie przeszukiwanie list (lokator)
 2. Wprowadzanie kontrahentów
  • Karta kontrahenta – zakładka ogólne
  • Karta kontrahenta – najważniejsze funkcje na pozostałych zakładkach
  • Cennik kontrahenta
  • Rabaty i przeceny
 3. Wprowadzanie towarów
  • Karta towaru – zakładka ogólne
  • Jednostki i opakowania
  • Kody kreskowe
  • Zamówienia i zamienniki
 4. Magazyn
  • Dodawanie magazynów
  • Metody obrotu magazynowego
  • Okresy magazynowe
 5. Dokumenty – definicje dokumentów handlowych
  • Definicja dokumentu – zakładka ogólne
  • Numeracja
  • Nagłówek dokumentu handlowego
 6. Zakup
  • Podstawowy obieg dokumentów ZK -> PZ
  • Odwrócony obieg dokumentów PZ2 -> ZK2
  • Faktura zakupu z odwrotnym obciążeniem
 7. Sprzedaż
  • Faktura sprzedaży w podstawowym obiegu dokumentów FV -> WZ
  • Faktura sprzedaży w odwróconym obiegu dokumentów WZ2 -> FV2
  • Faktura zaliczkowa
  • Sprzedaż fiskalizowana (paragon)
  • Faktury sprzedaży do UE (transakcje WDT)
  • Faktury sprzedaży z mechanizmem podzielonej płatności (MPP)
 8. Dokumenty magazynowe
  • Przyjęcie zewnętrzne magazynowe (PZ)
  • Wydanie zewnętrzne magazynowe (WZ)
  • Rozchód wewnętrzny (RW)
  • Przesunięcie między magazynowe (MM)
 9. Korekty i zwroty
  • Korekta faktury sprzedaży
  • Korekta faktury zaliczkowej
  • Korekta paragonu
  • Korekta faktury sprzedaży do UE (transakcje WDT)
  • Korekty rabatowe
  • Korekty zbiorcze
 10. Zamówienia
  • Rodzaje zamówień
  • Generator zamówień
 11. Inwentaryzacja
  • Metody prowadzenia inwentaryzacji
  • Dokumenty inwentaryzacji
 12. Kompletacja
  • Kompletacja według karty produktu
  • Kompletacja według karty recepturowej
  • Ustalenie wartości produktu
 13. Umowy – fakturowanie
 14. Zestawienia i raporty
  • Zestawienie faktur sprzedaży
  • Obroty wg kontrahentów
  • Sprzedaż wg towarów i usług
Wyślij zapytanie Mój scenariusz

Zobacz co o enova365 mówią jej użytkownicy

 

 

 

Klienci o AuraTech

zobacz ostatnie badanie satysfakcji naszych Klientów

 

WYNIKI ANKIETY